Parafia Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ciachcinie Parafia Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ciachcinie  

      Gość Niedzielny

          Portal Wiara

        Diecezja płocka

Witamy

Dziękujemy za odwiedziny na naszej stronie parafialnej.
Znajdziesz tu bieżące informacje z życia naszej wspólnoty parafialnej.

  XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 20.07.2014
 
20.07.2014r. po nabożeństwach o godz. 9.00 i 11.30 odbędzie się poświęcenie pojazdów.
Zapraszamy wszystkich zmotoryzowanych.
     
 
Ewangelia wg św. Mateusza 13,24-43.
Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli.
Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł.
A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast.
Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: "Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?"
Odpowiedział im: "Nieprzyjazny człowiek to sprawił". Rzekli mu słudzy: "Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?"
A on im odrzekł: "Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy.
Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza"».
Inną przypowieść im powiedział: «Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli.
Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach».
Powiedział im inną przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło».
To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił.
Tak miało się spełnić słowo Proroka: «Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata».
Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go: «Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście».
On odpowiedział: «Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy.
Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego.
Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie.
Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata.
Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości,
i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha».
 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE 33. PIESZEJ PIELGRZYMKI

DIECEZJI PŁOCKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ 2014

 

 1. Tegoroczna 33. Piesza Pielgrzymka z Płocka na Jasną Górę wyruszy pod hasłem: „Cały Twój, Maryjo”. Hasło to jest nawiązaniem do postaci św. Jana Pawła II, którego kanonizację w tym roku przeżywaliśmy. Będziemy dziękować dobremu Bogu za dar Papieża Polaka, rozważając jego słowa kierowane do rodaków podczas Pielgrzymek do Polski.
 2. Pielgrzymka wyruszy ze Wzgórza Tumskiego 6 sierpnia 2014 r. po Mszy Świętej koncelebrowanej w Bazylice Katedralnej pod przewodnictwem Biskupa Płockiego o godz. 6.00. Zapraszamy do koncelebry wszystkich Księży związanych z dziełem Pielgrzymki, Gości i Sympatyków. Trasa Pielgrzymki została podzielona na 9 etapów (około 30 km dziennie). Wejście na Jasną Górę będzie 14 sierpnia 2014 r. w godzinach porannych (7.30 – 8.15).
 3. Do zapisu na pielgrzymkę służy wyłącznie indywidualna Karta Uczestnictwa (wg wzoru przekazanego do parafii lub pobranego ze strony internetowej pielgrzymki),  zawierająca niezbędne dane osobowe pielgrzyma. W związku z powyższym prosimy o czytelne i rzetelne jej wypełnienie. Zapisy indywidualne i zbiorowe na Pielgrzymkę organizują w swoich parafiach miejscowi duszpasterze, a następnie zgłaszają pielgrzymów w punkcie zapisów mieszczącym się w Opactwie Pobenedyktyńskim w dniach: 2, 4, 5 sierpnia br., w godz. 10-17. Bardzo prosimy o przywożenie i pozostawienie w punkcie zapisu gotowych kart (wzory kart zostały przekazane Księżom Dziekanom). Prosimy duszpasterzy, by wszystkim zapisującym się na Pielgrzymkę (na wcześniej zorganizowanym spotkaniu) wyjaśnili, że Pielgrzymka ma charakter rekolekcji w drodze, a nie rajdu turystycznego.
 4. Opłata pielgrzymkowa (wpisowe + bagaż + koszulka w kolorze grupy) wynosi: 100 zł od osoby. Dzieci do lat 13 płacą 80, rodziny (co najmniej trzy osoby z jednego domu – 180 zł. Opłata ta przeznaczona jest na ubezpieczenia (NW i OC), leki i środki medyczne, sanitariaty (toi-toi), funkcjonowanie kuchni pielgrzymkowej oraz innych służb (opłaty samochodów, które wynajmujemy, Książeczki Pielgrzymka, identyfikatory pielgrzymkowe i inne materiały. Z kierowcą samochodu bagażowego trzeba uzgodnić i dodatkowo opłacić przewóz bagażu z Częstochowy oraz materiałów nietypowych, np. butli gazowej (nie wolno pakować jej do plecaka, by nie narażać na niebezpieczeństwo zapłonu! Pielgrzymi uiszczają wpisowe i opłatę za bagaż przy zapisie. Bagaż osobisty oddaje się do samochodu swojej grupy, zatrzymując przy sobie tylko te rzeczy, które będą potrzebne w czasie drogi. Kierowca samochodu bagażowego odpowiada za transport bagażu oddanego pod jego zarząd. Osoby, które zamierzają wziąć udział w niecałej Pielgrzymce (np. w weekend) zobowiązane są do zgłoszenia się do Służby Informacji po przybyciu na trasę i dokonania wpłaty (10 zł za dzień).
 5. Zapraszamy do duchowego pielgrzymowania wszystkich tych, którzy z racji choroby, pracy bądź innych przyczyn nie mogą pójść pieszo. Pragniemy w ten sposób utworzyć wielką wspólnotę modlitewną, która będzie wspierać wszystkich wędrujących w tak ważnych intencjach Kościoła, Ojczyzny, rodzin i osobistych. Na pątniczym szlaku  będziemy pamiętać o duchowych pielgrzymach, m.in. wysyłając pozdrowienia z trasy. Zapisy na Pielgrzymkę Duchową organizują w swoich parafiach miejscowi duszpasterze, sporządzając listę z danymi (nazwisko i imię, dokładny adres z kodem, parafia) i przekazując ją do Biura Informacji Pielgrzymkowej. Przy zapisie Duchowi Pielgrzymi składają dobrowolną ofiarę. Duchowi Pielgrzymi otrzymują specjalnie przygotowany modlitewnik z rozważaniami na każdy dzień oraz z dokładną trasą pielgrzymki. Podczas dziewięciu dni zachęcamy Pielgrzymów Duchowych do udziału w codziennej Mszy św. praz w wieczornym Apelu Jasnogórskim w kościele parafialnym.
 6. Zespół Odpowiedzialnych za służby i Przewodnicy grup:
 7. Przewodnik Pielgrzymki – ks. Jacek Prusiński
 8. Kierownictwo Trasy – ks. Łukasz Gach
 9. Liturgia – ks. Paweł Szymański
 10. Kwatermistrz – ks. Andrzej Rutkowski
 11. Kuchnia – p. Piotr i Magda Poryzińscy
 12. Zaopatrzenie – p. Andrzej Jakubowski, p. Mirosław Sitek
 13. Służba Ekologiczna – p. Małgorzata Dzik
 14. Służba Techniczna – p. Piotr Bachman
 15. Służba Komunikacji Społecznej – ks. Jacek Wichorowski
 16. Informacja – p. Agnieszka Czaplicka, p. Agnieszka Ostrowicka
 17. Służba Zdrowia – ks. Marcin Zębala i p. doktor Marta Zębala
 18. Kantor Pielgrzymki – p. Patrycja Przybysławska

 

GRUPA I PRZEWODNIK:

 • Biało-czerwona – ks. Janusz Nawrocki (proboszcz w Słupi)
 • Biała – ks. Dariusz Malczyk (wikariusz w Sońsku)
 • Błękitna – ks. Marek Wiśniewski (wikariusz w Modlinie Twierdzy)
 • Brązowa – ks. Grzegorz Sieczka (wikariusz w Zielonej Mławskiej)
 • Granatowa – ks. Marcin Sadowski (wikariusz w Płońsku, św. Michała)
 • Miedziana – ks. Grzegorz Zakrzewski (student KUL), ks. Piotr Smoliński (wikariusz w Mławie, Królowej Polski)
 • Pomarańczowa – ks. Grzegorz Radziszewski
 • Srebrna – ks. Kamil Krakowski (wikariusz w Pułtusku, św. Jana Pawła II)
 • Zielona – ks. Krzysztof Załęski (wikariusz w Sierpcu, św. Wita, Modesta i Krescencji)
 • Złota – ks. Radosław Dąbrowski (wikariusz w Przasnyszu, św. Wojciecha)
 • Żółta – ks. Paweł Czarnecki (wikariusz w Gostyninie, św. Marcina)

 

 1. Pielgrzymka będzie wędrowała w 11 grupach. Dekanaty zostały związane z określonymi kolorami grup. Przy zapisie pielgrzymów prosimy przestrzegać niżej podanej rejonizacji:
 2. biała – 26 parafii – Ciechanów Wsch. i Zach., Strzegowo.
 3. biało-czerwona – 38 parafii – Płock Wsch., Płock-Zach., Bodzanów, Bielsk.
 4. błękitna – 16 parafii – Nasielski, Zakroczym.
 5. brązowa – 32 parafie – Rypin, Dobrzyń n/Drwęcą, Żuromin.
 6. granatowa – 33 parafie – Płońsk, Raciąż, Wyszogród.
 7. miedziana – 14 parafii – Mława.
 8. pomarańczowa – grupa salezjańska.
 9. srebrna – 18 parafii – Pułtusk, Serock.
 10. zielona – 27 parafii – Sierpc, Dobrzyń n/Wisłą, Tłuchowo.
 11. złota – 25 parafii – Przasnysz, Maków Maz., Dzierzgowo.
 12. żółta – 15 parafii – Gostynin, Gąbin.

 

 1. Informujemy, że stałym miejscem udzielania sakramentu małżeństwa podczas Pielgrzymki jest Głogowiec (7.08). Do dnia 31 lipca należy zgłaszać ewentualne śluby do ks. Pawła Szymańskiego (tel. 501 293 118) – odpowiedzialnego za służbę liturgiczną. Formalności dotyczące zawarcia Sakramentu Małżeństwa załatwia się w swojej parafii.
 2. Na pielgrzymkę należy zabrać ze sobą namiot, gdyż możliwości noclegowe u gospodarzy są ograniczone. Na Pielgrzymkę nie powinno zabierać się rzeczy cennych, o dużej wartości.
 3.  Osoby niepełnoletnie powinny obowiązkowo posiadać: pisemną zgodę rodziców na przeprowadzenie zabiegu operacyjnego w razie konieczności (wyrażoną na Karcie Uczestnictwa oraz w Książeczce Pielgrzyma) oraz dorosłego opiekuna, którego imię i nazwisko musi być wymienione w/w Karcie. Kto nie będzie spełniał powyższych warunków nie zostanie zapisany na Pielgrzymkę! 
 4.  Ze względu na wysokie koszty leków i środków opatrunkowych bardzo prosimy, by pielgrzymi zabrali ze sobą niezbędne środki opatrunkowe (bandaże, plastry) i leki, zwłaszcza osobiste! Wszystkich lekarzy, pielęgniarki oraz ratowników medycznych, którzy pragną wesprzeć swoją wiedzą i pomocą Służbę Medyczną podczas Pielgrzymki, uprzejmie zapraszamy do współpracy.
 5.  Czcigodnych Księży Proboszczów gorąco prosimy o podanie swoim Parafianom niezbędnych informacji dotyczących tegorocznej Pielgrzymki w ogłoszeniach parafialnych oraz na stronach internetowych parafii. Dobrą okazją ku temu będzie niedziela 29 czerwca, kiedy będzie odczytana zachęta Biskupa Płockiego do udziału w Pielgrzymce. Na ten dzień jest także przygotowane kazanie o pielgrzymce do wykorzystania w celach duszpasterskich. Prosimy także o wywieszenie plakatu pielgrzymkowego, przekazanego wcześniej do każdej parafii naszej diecezji.

Płock, 2 czerwca 2014 r.

    Ks. Jacek Prusiński

Główny Przewodnik 33. Pieszej Pielgrzymki

          Diecezji Płockiej na Jasną Górę

Kancelaria

Kancelaria parafialna czynna
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 16.00 do 17.00 (listopad - luty)
w godzinach od 17.00 do 18.00 (marzec - październik)