Parafia Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ciachcinie
Parafia Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ciachcinie

Witamy

Hasło na Nowy Rok Liturgiczny 2016:
Nowe życie w Chrystusie

Msza świeta z dnia 01.05.2016 r. transmitowana w Radio Katolickim:

msza_ciachcin_.mp3
Plik audio MP3 [56.9 MB]

   

 

Trzynasta Niedziela zwykła- 26.06.2016

 

Ewangelia wg św. Łukasza 9,51-62.

 

Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: «Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich?»
Lecz On odwróciwszy się zabronił im. I udali się do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: «Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz». Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć».
Do innego rzekł: «Pójdź za Mną». Ten zaś odpowiedział: «Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca». Odparł mu: «Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże».
Jeszcze inny rzekł: «Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu».
Jezus mu odpowiedział: «Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego».

 

 

Uroczystość Świętych Piotra i Pawła- 29.06.2016

 

„Tobie dam klucze królestwa niebieskiego”

 

      Pan rozpoznał w Piotrze wiernego zarządcę, któremu powierzył klucze Królestwa, a w Pawle dobrego mistrza, któremu dał rolę nauczania w Kościele. Wszyscy, którzy podążali ku zbawieniu za nauką Pawła, muszą być przyjęci przez Piotra do wiecznego odpoczynku. Tak jak Paweł miał otwierać serca przez modlitwy, Piotr otwiera duszom Królestwo niebieskie. Jest to w pewnym sensie klucz, który Paweł otrzymał od Chrystusa, klucz poznania, który otwiera zatwardziałe serca dla wiary, aż po ich najgłębsze tajemnice. Co więcej, ten klucz ujawni w wielki dzień duchowego ujawnienia wszystko, co było skryte we wnętrzu. Chodzi o klucz, który pozwala zapomnieć o świadomości grzechu i który daje świadomość przyjęcia na wieki łaski tajemnicy Zbawiciela.

      Obaj otrzymali klucze z rąk Pana, jeden – klucz poznania, aby rozdzielać skarby mądrości, drugi – klucz władzy, aby oddzielać bogactwa od nieśmiertelności. Ponieważ, jak napisano, istnieją skarby poznania: „W Nim wszystkie skarby mądrości i wiedzy są ukryte” (Kol 2,3).

 

Kancelaria

Kancelaria parafialna czynna
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 16.00 do 17.00 (październik - marzec)
w godzinach od 17.00 do 18.00 (kwiecień - wrzesień)

Znalezione obrazy dla zapytania parafia ciachcin

Dziękujemy za odwiedziny na naszej stronie parafialnej.

Znajdziesz  tu bieżące informacje z życia naszej wspólnoty parafialnej. 

Znalezione obrazy dla zapytania diecezja płocka        Diecezja Płocka

         Gość Niedzielny