Parafia Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ciachcinie
Parafia Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ciachcinie

Witamy

Hasło na Nowy Rok Liturgiczny 2015:
Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię

VI Niedziela Wielkiego Postu - Niedziela Palmowa - 29.03.2015

 

"Oto Król twój idzie do ciebie. Pokorny - jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy" (Za 9,9)

 

             "Córo Syjonu, raduj się" - rozwesel się, Kościele Boży - "oto Król twój idzie do Ciebie" (Za 9,9). Wyjdź ku Niemu, pospiesz się by oglądać Jego chwałę. Oto zbawienie świata: Bóg idzie na krzyż, Upragniony przez narody wkracza na Syjon. Nadchodzi światło. Wołajmy z ludem: "Hosanna Synowi Dawidowemu. Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie." Pan Bóg ukazuje się nam, którzy przebywamy w mrokach i cieniu śmierci (Łk 1,79). Ukazuje się On - zmartwychwstanie umarłych, uwolnienie więźniów, światło niewidomych, pocieszenie strapionych, wytchnienie dla słabych, źródło dla spragnionych, pomsta dla prześladowanych, odkupienie zagubionych, zjednoczenie podzielonych, uzdrowienie chorych, ocalenie dla zagubionych.

            Wczoraj, Chrystus wskrzesił z martwych Łazarza - dzisiaj sam idzie ku śmierci. Wczoraj zrywał bandaże, które krępowały Łazarza - dzisiaj wyciąga ręce ku tym, którzy chcą go skrępować. Wczoraj wydobywał ludzi z mroku - dzisiaj, dla ludzi, zanurza się w mroku i cieniu śmierci. Kościół świętuje. Rozpoczyna święto świąt, gdyż przyszedł jego król jako oblubieniec, gdyż jego król stanął pośrodku Kościoła.

Wielka Sobota

Adoracja i poświecenie pokarmów
od 8.30 - 13.00

 

 

8.30. – 9.30. – Ciachcin Stary i Nowy oraz Osiedle;

 

9.30. 10.30. – Goślice i Dźwierzno;

 

10.30. – 11.30. – Męczenino i Machino, Józinek

 

11.30. – 12.30. – Żukowo, Zalesie i Konary

 

12.30. – 13.00. – Drwały, Kuchary

 

Niedziela Zmartwychwstania nabożeństwa:

 

6.00. Rezurekcja i Msza św. o godz: 11.30.

O godz. 10.00 w kaplicy DPS Goślice

 

 

 

 Przepisy Kościoła dotyczące dni pokuty i praktyk pokutnych:

 • wszyscy wierni, każdy na swój sposób, obowiązani są na podstawie prawa Bożego czynić pokutę. Żeby jednak wszyscy przez wspólne zachowanie pokuty złączyli się między sobą, zostają nakazane dni pokuty, w które wierni powinni modlić się w sposób szczególny, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość; 
  
 • w Kościele dniami i okresami pokuty są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu. W okresie Wielkiego Postu katolik nie powinien brać udziału w hucznej zabawie ani jej urządzać. Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada uroczystość. Natomiast wstrzemięźliwość i post obowiązują w Środę Popielcową oraz w Wielki Piątek; 
  
 • Prawem o wstrzemięźliwości są związane osoby, które ukończyły 14. rok życia aż do śmierci, prawem zaś o poście są związane wszystkie osoby pełnoletnie, czyli te, które ukończyły 18. rok życia aż do rozpoczęcia 60. roku życia; 
  
 • dla słusznej przyczyny ksiądz proboszcz może dyspensować od obowiązku zachowania pokuty lub wstrzemięźliwości od spożywania mięsa, albo dokonać zamiany tego obowiązku na inne uczynki pobożne. Trzeba się jednak zwrócić do niego w tej sprawie osobiście, telefonicznie. Władze kościelne nie zwykły udzielać dyspensy na Środę Popielcową i Wielki Piątek.
  

 

Kancelaria

Kancelaria parafialna czynna
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 16.00 do 17.00 (listopad - luty)
w godzinach od 17.00 do 18.00 (marzec - październik)

Dziękujemy za odwiedziny na naszej stronie parafialnej.

Znajdziesz  tu bieżące informacje z życia naszej wspólnoty parafialnej.