Parafia Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ciachcinie
Parafia Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ciachcinie

Hasło na Nowy Rok Liturgiczny 2015: Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię
 

Witamy

Dziękujemy za odwiedziny na naszej stronie parafialnej.
Znajdziesz tu bieżące informacje z życia naszej wspólnoty parafialnej.

 

Drodzy Parafianie.

 

  W dniu 01.01.2015 r. wchodzi w życie Ustawa, która rozstrzyga rozbieżności w klasyfikowaniu odpadów powstających na terenie cmentarzy. O to jej treść: „W związku z rozbieżnościami w klasyfikacji odpadów powstających na terenie cmentarzy przez podmioty świadczące usługi w tym zakresie, Związek Gmin Regionu Płockiego definitywnie rozstrzyga, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz. U. z 2001 r. nr 112, poz. 1206), że odpady pochodzące z cmentarzy kwalifikowane są jako odpady komunalne – oznaczone kodem 20 02.”

     

W związku z tym, odpady z naszego cmentarza musi wywozić firma, która wygrała przetarg na takie usługi na terenie naszej gminy – REMONDIS. Dlatego od 01.01.2015 roku na cmentarzu zostanie ustawiony kontener na odpady typu KP 7, czyli o pojemności 7 500 litrów.  Bardzo proszę o składanie odpadów do tego kontenera, który będzie odbierany raz w miesiącu. W miesiącach zwiększonych porządków na cmentarzu będzie zwiększona liczba kontenerów. Obecnie stojące kontenery po opróżnieniu zostaną zlikwidowane. PROSZĘ NIE WRZUCAĆ  ŚMIECI W INNE MIEJSCA  TYLKO DO USTWIONEGO PRZEZ FIRMĘ KONTENERA.

 

      Od naszego wspólnego zrozumienia i dobrej woli zależy porządek na cmentarzu oraz wielkość ponoszonych kosztów. Za rozumienie mojej prośby serdecznie dziękuję.

                                                                   

                                                                                                   Ks. Proboszcz. 

Czwarta Niedziela Adwentu  21.12.2014

 

„Bądź pozdrowiona, pełna łaski”

  Radość jest podstawowym składnikiem świętego czasu, który się zaczyna. Adwent jest nie tylko żarliwym i radosnym oczekiwaniem, ale także czasem czujności, modlitwy i nawrócenia. Przesłanie jest jasne: „Pan jest blisko” (Flp 4,5).

 

    Pierwsze słowa, skierowane do Maryi w Nowym Testamencie są radosnym zaproszeniem: „Wesel się, raduj”!(Łk 1,28 gr) Takie pozdrowienie jest związane z nadejściem Pana. Maryi pierwszej jest zwiastowana radość, która następnie zostanie ogłoszona całemu ludowi (Łk 2,10). Ona uczestniczy w niej w pewien sposób i w nadzwyczajnej mierze. W niej radość starego Izraela koncentruje się i znajduję swą pełnię; w niej szczęście czasów mesjańskich pojawia się nieodwołalnie. Radość Dziewicy Maryi jest szczególnie radością „reszty” Izraela (Iz 10,20nn), ubogich, którzy oczekiwali zbawienia Bożego i doświadczają Jego wierności.

     Aby uczestniczyć w tym święcie, także i my musimy oczekiwać z pokorą i przyjąć Zbawiciela z ufnością. „Wszyscy wierni, którzy dzięki liturgii żyją w duchu Adwentu, wpatrując się w niewyrażalną miłość, z jaką Dziewicza Matka oczekiwała Syna, zostaną doprowadzeni do naśladowania jej i przygotowania się na wyjście na spotkanie nadchodzącego Pana, czujni w modlitwie i napełnieni radością” (Paweł VI, Marialis cultus 4; Mszał Rzymski).

 

Kancelaria

Kancelaria parafialna czynna
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 16.00 do 17.00 (listopad - luty)
w godzinach od 17.00 do 18.00 (marzec - październik)

Nowa strona internetowa

Na nowej stronie internetowej znajdziesz informacje o działalności parafii.