Parafia Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ciachcinie Parafia Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ciachcinie

Witamy

Dziękujemy za odwiedziny na naszej stronie parafialnej.
Znajdziesz tu bieżące informacje z życia naszej wspólnoty parafialnej.

  Uroczystość poświęcenia kościoła własnego

 

Ostatnia niedziela października jest w naszej diecezji przeznaczona na obchód rocznicy poświęcenia kościoła własnego, czyli parafialnej świątyni, w której „gromadzi się wspólnota chrześcijańska, aby słuchać słowa Bożego, zanosić modlitwy błagalne, wielbić Boga, a przede wszystkim sprawować sakramenty i gdzie przechowuje się Najświętszy Sakrament Eucharystii”.
Poświęcenie kościoła i ołtarza zalicza się do najbardziej uroczystych aktów liturgicznych, a obchód rocznicy tego wydarzenia jest podniesiony do rangi uroczystości.

Dzień poświęcenia kościoła jest do pewnego stopnia porównywalny z chrztem człowieka. Człowiek staje się świątynią Boga przez chrzest; budynek - przez poświęcenie i namaszczenie. Gdy dziecko przychodzi na świat, jest nowym istnieniem ludzkim, nowym człowiekiem. Od chwili chrztu - staje się dzieckiem Boga i miejscem Jego zamieszkania na ziemi, Jego świątynią.

 

  XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 26.10.2014

 

Trzy miłości, dwa przykazania

     Bóg nie prosi cię o wiele, bo sama miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa (Rz 13,10). Ale ta miłość jest podwójna: miłość do Boga i do bliźniego. Kiedy Bóg mówi ci, żeby kochać bliźniego, to nie twierdzi: kochaj go z całego serca, z całej duszy, z całego umysłu, ale mówi: kochaj bliźniego jak siebie samego. Kochaj zatem Boga całym sobą, ponieważ jest większy od ciebie; kochaj swego bliźniego jak siebie samego, ponieważ jest taki, jak ty...

     Istnieją zatem trzy przedmioty naszej miłości. Czemu zatem są tylko dwa przykazania? Powiem ci: Bóg nie uznał za potrzebne nakazywanie kochania siebie samego, ponieważ nie ma nikogo, kto by siebie nie kochał. Ale wielu ludzi gubi się, ponieważ źle kochają siebie. A nakazując ci kochanie Boga całym sobą, Bóg dał ci wskazówkę, według której powinieneś kochać siebie. Bez wątpienia chcesz kochać siebie? Kochaj zatem Boga całym sobą. To w Nim bowiem odnajdziesz się i unikniesz zagubienia się w sobie. W ten sposób została ci dana reguła, wedle której masz kochać siebie: kochaj Tego, który jest większy od ciebie i będziesz kochał siebie.

 

 

Kancelaria

Kancelaria parafialna czynna
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 16.00 do 17.00 (listopad - luty)
w godzinach od 17.00 do 18.00 (marzec - październik)