Parafia Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ciachcinie
Parafia Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ciachcinie

Witamy

Dziękujemy za odwiedziny na naszej stronie parafialnej.
Znajdziesz tu bieżące informacje z życia naszej wspólnoty parafialnej.

Hasło na Nowy Rok Liturgiczny 2015:
Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię

Nawrócenie św. Pawła Apostoła - 25.01.2015

„Pójdźcie za Mną,  a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”

 

     Przyszli do Niego rybacy i stali się rybakami ludzi, jak jest powiedziane: „Oto posyłam po wielu rybaków - wyrocznia Pana - by ich wyłowili,  a następnie poślę wielu myśliwych, by polowali na nich na wszystkich górach i na wszystkich pagórkach” (Jr 16,16). Gdyby posłał mędrców, to powiedziano by, że przekonali lud lub oszukali mocą swoich słów. Gdyby posłał bogaczy, to powiedziano by, że ułaskawili lud, karmiąc go, przekupili pieniędzmi i w ten sposób zdominowali. Gdyby posłał siłaczy, to powiedziano by, że zaimponowali im siłą lub zmusili przemocą.

     Ale apostołowie nie mieli nic z tego. Pan to pokazał na przykładzie Szymona Piotra. Brakowało mu odwagi, bo przestraszył się słów służącej; był biedny, bo nie miał z czego zapłacić swojej części podatku (Mt 17,24nn). „Nie mam srebra ani złota - powiedział Piotr” (Dz 3,6). I był niewykształcony, bo kiedy zaparł się Pana, nie potrafił wykręcić się od zdrady żadną sztuczką.

     Wyruszyli zatem, ci rybacy i odnieśli zwycięstwo nad silnymi, bogatymi i mądrymi. Wielki cud! Byli słabi, ale bez przemocy przyciągali silnych do tej nauki; ubodzy, lecz nauczali bogaczy; nieuczeni, ale zdobywali uczniów wśród mądrych i roztropnych. Mądrość świata ustąpiła miejsca tej mądrości, która sama jest mądrością nad mądrościami.  

 

Kancelaria

Kancelaria parafialna czynna
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 16.00 do 17.00 (listopad - luty)
w godzinach od 17.00 do 18.00 (marzec - październik)

Nowa strona internetowa

Na nowej stronie internetowej znajdziesz informacje o działalności parafii.