Parafia Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ciachcinie
Parafia Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ciachcinie

Witamy

Hasło na Nowy Rok Liturgiczny 2015:
Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię

II Niedziela Wielkiego Postu - 01.03.2015

 

„Jezus przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych”

 

     Jezus pragnął uzbroić apostołów wielką siłą duszy i stałością, które pozwoliłyby im wziąć bez obawy ich własny krzyż, pomimo jego trudu. Pragnął także, żeby nie wstydzili się Jego cierpienia i cierpliwości z jaką miał znieść tak okrutną Mękę, nie tracąc przy tym chwały swojej mocy. Jezus zatem „wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką” i tam objawił im blask swojej chwały. Nawet jeśli pojęli, że majestat boski był w Nim, nie znali jeszcze mocy zawartej w tym ciele, które zakrywało boskość...

     Pan zatem odkrywa swoją chwałę w obecności wybranych świadków i na swoim ciele, podobnym do innych, rozlewa taki blask, że „twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło”. Bez wątpienia to przemienienie miało na celu przede wszystkim usunięcie skandalu krzyża z serc uczniów, utrzymanie wiary pomimo uniżenia dobrowolnej Męki..., ale to objawienie ustanawiało w Kościele nadzieję, która miała go podtrzymywać. Wszyscy członkowie Kościoła, Jego Ciała, mogli by zrozumieć w jaki sposób pewnego dnia przemienienie powinno się dokonać w nich, skoro jest im obiecane uczestnictwo w czci, jaka zajaśniała w Głowie. Sam Pan powiedział, wspominając o majestacie swego przyjścia: „Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego” (Mt 13,43). A apostoł Paweł potwierdza ze swojej strony: „Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić” (Rz 8,18)... Pisze także: „Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale” (Kol 3,3-4).

 

 Przepisy Kościoła dotyczące dni pokuty i praktyk pokutnych:

 • wszyscy wierni, każdy na swój sposób, obowiązani są na podstawie prawa Bożego czynić pokutę. Żeby jednak wszyscy przez wspólne zachowanie pokuty złączyli się między sobą, zostają nakazane dni pokuty, w które wierni powinni modlić się w sposób szczególny, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość; 
  
 • w Kościele dniami i okresami pokuty są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu. W okresie Wielkiego Postu katolik nie powinien brać udziału w hucznej zabawie ani jej urządzać. Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada uroczystość. Natomiast wstrzemięźliwość i post obowiązują w Środę Popielcową oraz w Wielki Piątek; 
  
 • Prawem o wstrzemięźliwości są związane osoby, które ukończyły 14. rok życia aż do śmierci, prawem zaś o poście są związane wszystkie osoby pełnoletnie, czyli te, które ukończyły 18. rok życia aż do rozpoczęcia 60. roku życia; 
  
 • dla słusznej przyczyny ksiądz proboszcz może dyspensować od obowiązku zachowania pokuty lub wstrzemięźliwości od spożywania mięsa, albo dokonać zamiany tego obowiązku na inne uczynki pobożne. Trzeba się jednak zwrócić do niego w tej sprawie osobiście, telefonicznie. Władze kościelne nie zwykły udzielać dyspensy na Środę Popielcową i Wielki Piątek.
  

 

Rekolekcje Wielkopostne w Parafii Ciachcin.

13.03. – 15.03.2015 r.

Program.

PIĄTEK  - 13.03.- Rozpoczęcie Rekolekcji.

10.00. Msza św. z nauka rekolekcyjną

12.00. Nabożeństwo dla dzieci i młodzieży gimnazjum

16.30. Droga Krzyżowa

17.00. Msza św. z nauka rekolekcyjną – dorośli i młodzież.

SOBOTA – 14.03.

10.00. Msza św. i nauka

12.00.  Msza św. z udziałem dzieci przygotowujących się do Komunii Św.

17.00. Msza św. i nauka dla wszystkich – dorośli i młodzież.

NIEDZIELA – 15.03. - Zakończenie

9.00. Msza św. i nauka rekolekcyjna.

11.30. Msza św. i nauka rekolekcyjna. Gorzkie żale.

15.00. Msza św. w DPS Goślice.

 

Spowiedź : piątek i sobota podczas nabożeństw. Rozpoczęcie spowiedzi pół godziny przed nabożeństwem.

Wyjazd do chorych – w sobotę od godz. 14.00.

Rekolekcje prowadzi Ks. dr Michał Zadworny z Płocka.

Kancelaria

Kancelaria parafialna czynna
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 16.00 do 17.00 (listopad - luty)
w godzinach od 17.00 do 18.00 (marzec - październik)

Dziękujemy za odwiedziny na naszej stronie parafialnej.

Znajdziesz  tu bieżące informacje z życia naszej wspólnoty parafialnej.