+

Witamy

Hasło na Nowy Rok Liturgiczny 2017:
Idźcie i nauczajcie

      Czwarta Niedziela Wielkiego Postu  - Laetare 26.03.2017

 

"On jest obrazem Boga niewidzialnego... bo w Nim zostało wszystko stworzone... Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone" (Kol 1,15-16)

      Spotkanie z niewidomym od urodzenia odbyło się nie tylko w słowach, ale w czynach, kiedy Pan przywrócił mu wzrok. Nie zrobił tego bez powodu czy przez przypadek, ale by pokazać Rękę Boga, który od samego początku ukształtował człowieka. Dlatego też, kiedy uczniowie pytali go, kto zgrzeszył - czy ten człowiek, czy jego rodzice, że został niewidomy, Pan powiedział: "Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże". Te "sprawy Boże" to przede wszystkim stworzenie człowieka, gdyż tak właśnie Pismo mówi o tym: "wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi" (Rdz 2,7). Dlatego też Pan splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego.  W ten sposób nawiązał do pierwszego stworzenia i tym, którzy mogli to pojąć, ukazał Rękę Boga, który ulepił człowieka z prochu ziemi...

      A ponieważ w tak stworzonym ciele Adama dokonał się upadek człowieka, potrzeba było odnawiającego i odradzającego obmycia (Tt 3,5). Dlatego też Pan powiedział do niewidomego po tym, jak nałożył błoto na jego oczy: "Idź, obmyj się w sadzawce Siloe". Dał mu sposób na odnowienie i odrodzenie poprzez obmycie. Po obmyciu się uzdrowiony "wrócił, widząc", aby zobaczyć Tego, który go odnowił i jednocześnie poznać, że to Pan zwrócił mu wzrok...

      Tak więc Ten, który na samym początku stworzył Adama i wobec którego Ojciec powiedział: "Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam" (Rdz 1,26), On to właśnie ukazał się ludziom na końcu czasów i odnowił wzrok tego potomka Adama.

Msza święta z dnia 01.05.2016 r. transmitowana w Radio Katolickim
msza_ciachcin_.mp3
Plik audio MP3 [56.9 MB]

Kancelaria

Kancelaria parafialna czynna
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 16.00 do 17.00 (październik - marzec)
w godzinach od 17.00 do 18.00 (kwiecień - wrzesień)