Parafia Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ciachcinie
Parafia Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ciachcinie

Witamy

Hasło na Nowy Rok Liturgiczny 2015:
Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię

XVIII Niedziela Zwykła - 02.08.2015

 

"Jam jest chleb życia"

 

      Kościół żyje dzięki Eucharystii. Ta prawda wyraża nie tylko codzienne doświadczenie wiary, ale zawiera w sobie istotę tajemnicy Kościoła. Na różne sposoby Kościół doświadcza z radością, że nieustannie urzeczywistnia się obietnica:  «A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata» (Mt 28, 20). Dzięki Najświętszej Eucharystii, w której następuje przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Pana, raduje się tą obecnością w sposób szczególny. Od dnia Zesłania Ducha Świętego, w którym Kościół, Lud Nowego Przymierza, rozpoczął swoje pielgrzymowanie ku ojczyźnie niebieskiej, Najświętszy Sakrament niejako wyznacza rytm jego dni, wypełniając je ufną nadzieją.

      Słusznie Sobór Watykański II określił, że Ofiara eucharystyczna jest «źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego» (Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, 11). «W Najświętszej Eucharystii zawiera się bowiem całe dobro duchowe Kościoła, to znaczy sam Chrystus, nasza Pascha i Chleb żywy, który przez swoje ożywione przez Ducha Świętego i ożywiające Ciało daje życie ludziom» (Sobór Watykański II, Dekr. o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis, 5). Dlatego też Kościół nieustannie zwraca swe spojrzenie ku swojemu Panu, obecnemu w Sakramencie Ołtarza, w którym objawia On w pełni ogrom swej miłości.

Rekolekcje przed Nawiedzeniem
Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
w Parafii św. Stanisława BM w Ciachcinie.

17.09. – 19.09.2015 r.

 

Program.

CZWARTEK  - 17.09.

Z Maryją Niewiastą Eucharystii ku pogłębionej wierze.

8.30. Godzinki

9.00. Msza św. z nauka rekolekcyjną

 

12.00. Nabożeństwo dla dzieci i młodzieży gimnazjum

 

18.00. Msza św. z nauka rekolekcyjną – dorośli i młodzież.

20.00. Apel Maryjny

 

PIĄTEK – 18.09.

Wiara Maryi w chwilach prób i doświadczeń życia.

8.30. Godzinki

9.00. Msza św. z nauką

 

12.00.  Msza św. z udziałem dzieci

 

18.00. Msza św. i nauka dla wszystkich – dorośli i młodzież.

20.00. Apel Maryjny

 

SOBOTA – 19.09.

Wiara Maryi szczególnym znakiem Jej biblijnej Ikony   

8.30. Godzinki

9.00. Msza św. i nauka rekolekcyjna.

 

12.30. Msza św. i nauka

 

18.00. Msza św. z nauką

20.00. Apel Maryjny.

Spowiedź : piątek i sobota podczas nabożeństw.

 

Rekolekcje Maryjne głoszą Ojcowie Paulini.

                                                                                               

Drodzy Parafianie!

 

W dniach 20 – 21 września 2015 roku nasza parafia będzie przeżywała czas nawiedzenia Matki Bożej w znaku Jasnogórskiego Obrazu. To wyjątkowe wydarzenie poprzedzą Rekolekcje Maryjne, które będą okazją do przygotowania duchowego do spotkania z wizerunkiem Czarnej Madonny. Zapraszam bardzo serdecznie do udziału w Rekolekcjach i Uroczystościach Nawiedzenia. Polecajmy modlitwie to wielkie Dzieło Boże, aby ten święty czas umocnił naszą wiarę, nadzieję i miłość. Matko Boża, Królowo Polski, Pani Jasnogórska – módl się za nami.

    

                             Ks. Andrzej Krajewski, Proboszcz.

 

        Akt zawierzenia rodziny Matce Boskiej Częstochowskiej

 

Zwycięska Pani Jasnogórska, Matko Kościoła, Królowo Rodzin! Oto dzisiaj staję przed Tobą nasza rodzina, zapraszając Cię do nawiedzenia naszej parafii i oddając się Tobie w macierzyńska niewolę miłości. Pewni Twej macierzyńskiej miłości, zawierzamy Tobie , Matko, naszą rodzinę, nasz dom, wszystkie nasze radości i problemy.

 

Pomnij, Matko, że Twój Syn Jezus  Chrystus dał nam Ciebie za Matkę i Przewodniczkę do nieba. Strzeż więc nas przed wszelkim złem. Dopomóż nam stać się Kościołem Domowym, miejscem uwielbienia Pana Boga i pełnienia Jego woli.

 

Otocz macierzyńską opieką nasze dzieci, całą naszą rodzinę, naszych sąsiadów i wszystkich parafian.

Przygotowując się do Twego Nawiedzenia, będziemy się starali codziennie wieczorem modlić się wspólnie, uczestniczyć całą rodziną w niedzielnej Mszy Świętej oraz pomagać w miarę możliwości biedniejszym od nas. Spraw Matko, Wspomożycielko wiernych i Pocieszycielko strapionych, aby nasze rodziny, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twojego Syna i Twoim. Amen.

 

NAWIEDZENIE
"Z Maryją ewangelizujemy Kościół Płocki"

 

 

Plan doby nawiedzenia Obrazu Matki Bożej w parafii Św. Stanisława BM w Ciachcinie.

 

Niedziela 20.09.2015 r.

Uroczystość powitania Maryi

 • 16.30. – Nabożeństwo oczekiwania i wyjście przed kościół w celu powitania Obrazu Matki Bożej. 

 • 17.00. – Powitanie Obrazu Matki Bożej ( dzwony biją ok. 3 minut) i procesja do kościoła. Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Księdza Biskupa 

 • 19.00. – Nabożeństwo różańcowe – Koło Żywego Różańca

 • 21.00. – Apel Jasnogórski

 • 22.00. – Czuwanie młodzieży

 • 23.30. – Modlitwy wdzięczności zmarłym za dar przekazanej wiary

         

Poniedziałek 21.09.2015 r.

Uroczystość czuwania z Maryją

 • 24.00. – Pasterka Maryjna ( dziękczynna za dar powołań i o powołania)

 • 1.00. - Czuwanie - Bronowo - Zalesie i Żukowo

 • 2.00. – Czuwanie – Męczenino i Machcino

 • 3.00. – Czuwanie – Dźwierzno i Goślice

 • 4.00. – Czuwanie – Kuchary-Jeżewo i Józinek

 • 5.00. – Czuwanie – Ciachcin Stary i Nowy

 • 6.00. -  Czuwanie – Drwały i Konary

 • 7.00. – Czuwanie – Ciachcin Nowy Osiedle

 • 8.30. – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

 • 9.00. – Msza św. dla osób starszych i chorych. Sakrament Namaszczenia Chorych         (sprawuje kustosz)

 • 12.00. – 13.30. -  Msza św. dla dzieci i młodzieży z Szkoły Podstawowej i Gimnazjum ze specjalnym błogosławieństwem.

 • 14.30. – Czuwanie – Różaniec KŻR, grupy parafialne

 • 15.00. – Msza św. na zakończenie nawiedzenia w parafii (przewodniczy Ksiądz Proboszcz).

 

Kancelaria

Kancelaria parafialna czynna
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 16.00 do 17.00 (listopad - luty)
w godzinach od 17.00 do 18.00 (marzec - październik)

Dziękujemy za odwiedziny na naszej stronie parafialnej.

Znajdziesz  tu bieżące informacje z życia naszej wspólnoty parafialnej. 

Termin Peregrynacji obrazu
w naszej parafii:
20 wrzesnia 2015 r.

Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
w Diecezji Płockiej 2015-2016

 

W czerwcu 2015 roku przybędzie do naszej diecezji Matka Boża
w znaku Jasnogórskiego Obrazu.
W ciągu prawie całego roku nawiedzi wszystkie parafie Kościoła Płockiego. Jest to już druga peregrynacja Obrazu Pani Jasnogórskiej w naszej diecezji. Pierwsza miała miejsce 40 lat temu i była ona dla wielu okazją do rewizji życia i nawrócenia.

Dziś jednak czasy bardzo się zmieniły. Przed Kościołem w Polsce i naszą Mazowiecką Diecezją stoją nowe, naglące wyzwania. Duch Święty ustami kolejnych papieży, wzywa do podjęcia dzieła nowej ewangelizacji.
Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej będzie dla całej rodziny diecezjalnej wydarzeniem ogromnej wagi, zarówno w wymiarze duchowym, jak i historycznym. Dlatego jako Kościół Płocki pragniemy się do tego wyjątkowego spotkania jak najlepiej przygotować.

Niech wspólna i indywidualna modlitwa przygotuje nasze serca do przyjęcia cudownego Obrazu Pani Jasnogórskiej i owocnego przeżywania jej nawiedzenia we wspólnotach parafialnych naszej płockiej diecezji.

Na czas oczekiwania na spotkanie z Matką Zbawiciela udzielam pasterskiego błogosławieństwa!

Piotr Libera
Biskup Płocki