17.08.2021 r. w naszej parafialnym kościele rozpoczęły się prace związane z odnowieniem wnętrza świątyni. Inwestycja była wyczekiwana od wielu lat. Ostatnie malowanie świątyni było około 60 lat temu. Rozpoczęte przedsięwzięcie posiada kilka etapów i rozłożone jest w czasie z racji kosztów z nim związanych. Po otrzymaniu stosownych pozwoleń na prowadzenie takich prac od Wojewódzkiego Urzędu Konserwatorskiego w Warszawie Delegatura w Płocku i otrzymaniu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie   mogliśmy rozpocząć realizację tego zadania: Malowanie wnętrza kościoła parafialnego w Ciachcinie – etap I. W tym roku zostanie odnowione prezbiterium, wejście główne oraz zakrystia świątyni. Prace są poprzedzone położeniem nowej instalacji elektrycznej i nagłośnieniowej oraz usuwaniem starych warstw malarskich na ścianach świątyni.  Po usunięciu poprzednich warstw farb zostały odkryte dawne malowidła na suficie prezbiterium, które będą odnawiane.

         Prace wykonuje firma AM-B i M pana Sylwestra Szczutowskiego  pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i inspektora nadzoru pana mgr inż. Ryszarda Rychlińskiego oraz malarz prof. doktor hab. Sylwester Piędziejewski z Warszawy.

Na zdjęciu głównym przedstawiony jest projekt graficzny: prezbiterium po malowaniu.

Etapy prac - galeria