Wszystkich św-1-go - LISTOPADA - ŻAŁOBNE ..

Godzina 9:00

Modlitwom naszym polecamy zmarłych:
fundatorów i dobroczyńców naszego kościoła, biskupów i kapłanów, wszystkich księży proboszczów pracujących w naszej parafii, szczególnie ks. Józefa Strusińskiego, ks. Mikołaja Sikorskiego, ks. Eugeniusza Wiśniewskiego męczennika obozu w Działdowie,
ks. kan. Henryka Malińskiego, księży profesorów naszego Seminarium Duchownego, ks. Stanisława Bornińskiego.

 Módlmy się za zmarłych z Ciachcina:

 • Rodziców Walentynę i Stanisława Mroczyńskich
 • Hannę, Mieczysława i Teresę Klimkowskich
 • Eugeniusza Małkowskiego, rodziców Małkowskich i Strzeszewskich
 • Wandę, Zygmunta Samoraj i Wiesławę Gumińską
 • Stanisława i cała rodzinę Stefańskich
 • Artura Lisowskiego, Zofię, Kazimierza i Mirosława Zalewskich
 • Czesławę, Stanisława i Władysława Matuszewskich
 • Roberta Pracz
 • Alinę, Tadeusza , Stanisławę i Stanisława Luśniewskich
 • Edwarda Chrustowskiego
 • Kazimierę i Stefana Franke
 • Zbigniewa, Eryka i Marka Chrobocińskich
 • Józefa i Janinę Zmysłowskich, Teresę Dyoniziak
 • Franciszkę Zawadzką
 • Zofię, Czesława i Zenonę Kosińskich
 • Antoniego, Stanisława i Piotra Olszewskich, rodziców Klimkowskich i Olszewskich, krewnych z rodziny Klimkowskich i Olszewskich
 • Henrykę i Jana Litewka

Za zmarłych z Drwał:

 • Dionizego, Helenę, Gustawa i Wiesława Małysa, Jadwigę, Damazego i Mariana Wulf, Bronisławę i Stanisława Barczak
 • Jana i Mieczysława Malesa, Czesławę i Konstantego Cieślak
 • Stanisławę i Władysława Lewandowskich
 • Jana i Janinę Kawałek
 • Rodzinę Morków, Franciszka, Eugeniusza i Dariusza Pomorskich
 • Stanisławę Kowalkowską

 Za zmarłych z Dźwierzna:

 • Całą rodzinę Orłowskich i Jeziórskich
 • Andrzeja Sepioło, Stefana Malinowskiego, Jadwigę i Jerzego Gralewskich
 • Franciszka, Zofię i Zygmunta Michalak, Barbarę Grzela
 • Rodzinę Korytkowskich, Gołębiewskich i Gołębiowskich, dziadków Bentlewskich, Adma Bentlewskiego
 • Jana, Helenę i Janusza Kuźniewskich
 • Jarosława Grabowskiego, Krystynę, Michała-Longina Wojciechowskich
 • Annę i Modesta Gralickich i całą rodzinę Gralickich
 • Irenę i Jana Rutkowskich

Za zmarłych z Goślic:

 • Wacława Kołodziejskiego
 • Helenę, Władysława i Grzegorza Oleckich, dziadków Oleckich
 • Całą rodzinę Sieradzkich i Zielińskich
 • Jacka Gołębiowskiego, Krzysztofa Pankowskiego
 • Józefa, Stanisławę i Ireneusza Kołodziejskich
 • Jan i Helenę Kleczaj, Mariannę i Stefana Jaszczak
 • Antoninę i Stanisława Ogieniewskich,  Zygmunta i Stanisławę Jaszczak
 • Wiesława Nowakowskiego
 • Jadwigę , Edwarda, Juliannę i Bolesława Mikołajewskich
 • Jadwigę Michalską i Mariusza Obara
 • Józefę, Franciszka i Tomasza Minda
 • Zygmunta Wochowskiego i rodziców Wochowskich
 • Wacławę Grabowską
 • Mirosława Kowalskiego
 • Ryszarda Mikołajewskiego, rodziców Urbańskich, dziadków Zielińskich, Kazimierza Zielińskiego i Pawła Pankowskiego
 • Lucjana Szarego i dziadków Szarych
 • Rodzinę Błaszczaków
 • Rodzinę Rutkowskich i Wochowskich
 • Zofię, Bonifacego i Józefę Wochowskich, rodzinę Wochowskich i Ogrodniczak
 • Romana Pieniążek, rodziców Pieniążków, dziadków Kanigowskich
 • Rodzinę Chrobocińskich i Rutkowskich

Za zmarłych z Józinka:

 • Rodziców Janinę, Kazimierę i Jana Kaim
 • Cecylię i Roma Kaim, Czesława i Teodozje Dziewanowskich
 • Bogusława, Kazimierę i Czesława Chmielewskich i dusze cierpiące w czyśćcu
 • Dariusza Siołka, Władysława i Zofię Mroczyńskich
 • Stanisława, Apolonię, Zdzisława, Jerzego, Marka Gzowskich, Stanisława i Franciszkę Turbacz
 • Genowefę, Eugeniusza i Jerzego Lemanowicz
 • Władysława Paprockiego
 • Lucjana i Władysławę Brulińskich
 • Rodzinę Zielińskich i Kukowskich
 • Wacława i Mariannę Rackich, rodziców Rackich i Matuszewskich
 • Grzegorza Kamińskiego

Za zmarłych z Konar:

 • Rodziców Grabowskich i Woźniaków, Zdzisława Woźniaka i Janinę Woźniak
 • Marie i Romualda Żółtowskich, rodzinę Rakowskich
 • Czesławę i Walentego Marczak
 • Katarzynę i Janusza Chrobocińskich
 • Antoniego Pieniążka, Roberta Niedbałę, rodziców Pieniążków i Bańczerów
 • Hannę, Zbigniewa i Marcina Rychlik

Za zmarłych z Kuchar:

 • Lucjana Bieńkowskiego
 • Rodziców Stępniów i rodziców Pracz
 • Rodzinę Grabowskich i Zaborski
 • Jakuba Zawadzkiego, Stanisławę, Józefa, Ryszarda i Mariana Zawadzkich, Kazimierza Orłowskiego
 • Całą rodzinę Szarych i Mędrków
 • Józefę i Bolesława Zawadzkich i Stanisława Rybickiego
 • Andrzeja Chrapkowskiego

Za zmarłych z Machcina:

 • Adama Szpalerskiego
 • Józefa Duszyńskiego, rodziców Duszyńskich i Kalinowskich

Za zmarłych z Męczenina:

 • Zdzisława, Annę i Stefana Kopczyńskich, Annę i Stanisława Szulkowskich
 • Kazimierza Gąsiorowskiego
 • Zofię i Mieczysława Wróblewskich i dziadków Aleksandrowiczów
 • Rodziców Majewskich, rodziców Umińskich, Wojciecha Umińskiego i rodzinę Siuleckich
 • Zenona Lewandowskiego, Konrada Lewandowskiego, rodziców Cieślińskich i rodzeństwo, rodzinę Cieślińskich
 • Henrykę Szustak
 • Antoniego i Helenę Wróblewskich, Józefę Brzezińską
 • Tadeusza, Martę i Józefa Michalskich
 • Irenę i Czesława Grabowskich, Jana i Reginę Kinalskich
 • Teresę i Henryka Gzowskich
 • Michalinę, Stanisława, Józefa Boruckich, Michalinę Jabłońską, Tadeusza, Józefa, Stanisława i Jana Siuleckich
 • Jana i Anielę Malec, rodzinę Malec, Jankiewiczów, Jankowiczów , Sitkowskich, Słabkowskich
 • Henryka, Zuzannę, Franciszkę i Dominika Zielińskich, Zofię i Bolesława Murzynowskich
 • Jana, Bronisławę, Stefana Mazan, siostrę Halinę, Jerzego i Michała Turbak
 • Józefa, Annę, Juliana i Józefę Kaniów, Józefę i Władysława Kończaków
 • Tadeusza i Czesławę Dolińskich, dziadków Dolińskich i Kochanowskich, Jadwigę i Andrzeja Cieszkowskich, Lecha, Ksawerę i Henryka Mioduskich
 • Antoniego. Irenę i Wojciecha Bruzio
 • Stanisława Jakubowskiego, Danutę Jankowską, rodzinę Dominiaków
 • Stanisława Artemiak
 • Grzegorza Murzynowskiego

Za zmarłych z Zalesia:

 • Stanisława i Bolesławę Grzybowskich
 • Jana Gostomskiego, Antoninę i Antoniego Bornińskich, Marka Cieślak, Zofię i Jana Gostomskich, Wiesława, Marię i Czesława Mikos i Dziadków Mikos
 • Zofię i Zdzisława Jakubowskich, Zofię i Leona Kosińskich
 • Halinę, Czesława i Adama Kaniewskich
 • Helenę i Feliksa Skrzesiewicz, rodziców Olszewskich, Bogdana Gumińskiego, Barbarę Pietrzak
 • Zofię , Zbigniewa i Stanisława Janiec, Wojciecha Majchrzak
 • Halinę i Mariana Olejniczak
 • Mariannę Kasprzyk
 • Feliksa, Mariannę i Henryka Murzynowskich
 • Adama Mikos
 • Michała, Henrykę i Wincentego Jakubowskich
 • Barbarę Twardowską
 • Eugeniusza i Daniele Bańcyr, Wiesławę i Bronisława Kamińskich
 • Włodzimierza Mazur
 • Mariana Pomorskiego, Szczepana i Mariannę Grunt
 • Jana, Teresę i Alicję Cieślak
 • Waldemara Nych, Leokadie i Leona Cieślak
 • Ryszarda Murzynowskiego

Za zmarłych z Żukowa:

 • Stanisława Jasińskiego, Danutę Jasińską, Helenę i Józefa Adamczyk
 • Ewę i Teodora Cichockich, dziadków Czachorowskich
 • Hieronima, Teodora i Aleksandrę Cichockich
 • Zofię Henryka Makowskich i dziadków Makowskich
 • Pelagię, Lucjana i Jerzego Sporczyk
 • Stanisławę, Władysława i Kazimierza Bieńkowskich
 • Roberta Pawłowskiego

 

Godzina 11:30

Módlmy się za zmarłych z Ciachcina:

 • Krystynę Żaglewską
 • Teresę i Ludwika Kamińskich
 • Franciszka Poterę, Józefę i Stanisława Lewandowskich
 • Ewę Starowicz, Teodora i Teresę Stępniewskich
 • Kazimierę i Franciszka Kłos i cała rodzinę Cholewińskich
 • Stefana, Helenę i Władysława Zalewskich
 • Marię, Jana i Marka Rakowskich
 • Szczepan, Joannę i Grzegorza Żaglewskich
 • Zofię i Stanisława Michalskich, Władysławę i Jana Kacperskich, Jacka Pszenicznego i Wiesława Prycińskiego
 • Bożenę i Mieczysława Cieślak
 • Czesławę, Bronisława i Zbigniewa Stellak
 • Jadwigę i Wincentego Stańczak
 • Jana i Andrzeja Krajewskich, rodziców Chrustowskich i Krajewskich

Za zmarłych z Drwał:

 • Tadeusza i Mariannę Słomińskich, Antoniego i Mariannę Słomińskich
 • Wiesława Regulińskiego, Zofię, Wacława i Karola Malinowskich
 • Adama i Irenę Kikolskich

Za zmarłych z Dżwierzna:

 • Dziadków Kołodziejskich, Tymoteusza i Stefana Kołodziejskich, Grzegorza Kochanowskiego
 • Sławomira, Wacława i Stanisławę Szafaryn, Zofię i Gabriela Piątkowskich
 • Lecha Piórkowskiego, Helenę i Adama Bornińskich
 • Kazimierza, Czesława i Martę Wojciechowskich, całą rodzinę Wojciechowskich, Katarzynę i Jana Robakiewicz, rodziców Danielę i Eugeniusza Danielak
 • Halinę, Ryszarda, Adama, Sabinę Kaźmierczak, Mariannę i Edmunda Wojciechowskich, Genowefę , Kaźmierza i Wojciecha Kacperskich, Mariannę i Konstantego Pietrzak
 • Stanisława, Irenę i Jadwigę Drążkowskich
 • Stanisława, Ewę i Tadeusza Adamiak, Zofię i Władysława Kobielskich i Helenę Milczarek

Za zmarłych z Goślic:

 • Lecha Przybysz, rodzinę Przybysz i Dopieralskich
 • Lucjana i Pawła Wujkowskich, rodzinę Miaśkiewiczów
 • Henryka Szatkowskiego i całą rodzinę Szatkowskich
 • Zbigniewa Michalskiego i rodzinę Michalskich
 • Janinę i Stanisława Chrobocińskich
 • Krzysztofa Chrobocińskiego

Za zmarłych z Józinka:

 • Zofię, Stanisława i Mieczysława Lemanowicz

Za zmarłych z Konar:

 • Ewelinę i Jana Przybylskich, Jadwigę Lewandowską z synem Włodzimierzem
 • Stanisławę i Józefa Molak i rodzinę Molak i Michałowskich
 • Adama Stellak, Halinę, Władysława i Ryszarda Jabłońskich
 • Barbarę, Jadwigę i Wiesława Rychlik
 • Stefana, Henrykę i Romana Mioduskich, Leszka Bernat

Za zmarłych z Kuchar:

 • Kazimierę i Czesława Lewandowskich
 • Przemysława Potrę
 • Rodziców Mariannę i Jana Wiśniewskich
 • Kazimierę i Romana Wiejskich, Mariannę i Stanisława Mroczek
 • Mariannę i Stefana Kaim
 • Rodziców Lewandowskich i Mękarskich i rodzeństwo Genowefę i Mieczysława
 • Zdzisława i Krystynę Lewandowskich, Genowefę i Antoniego Lewandowskich, Janinę i Jana Jędrzejewskich
 • Józefę, Bolesława, Stanisławę i Franciszka Pawlak

Za zmarłych z Machcina:

 • Annę Karasiewicz i zmarłych z rodziny Karasiewicz

Za zmarłych z Męczenina:

 • Dziadków Kochanowskich
 • Jana Kozicińskiego, rodziców Kozicińskich
 • Mariannę i Jana Olęckich, Beatę Mioduską
 • Ryszarda i Anielę Kacperskich, dziadków Kacperskich i Adama Pakulskiego
 • Zofię i Henryka Lewandowskich i dziadków Lewandowskich

Za zmarłych z Zalesia:

 • Bronisławę i Stanisława Pomorskich i brata Stanisława
 • Stanisława, Józefa, Józefę i Hieronima Szwech, Jadwigę i Stanisława Serwach
 • Konstantego, Helenę, Franciszka i Teresę Gajewskich
 • Agnieszkę, Reginę, Jana, Marka i Jarosława Stasiak
 • Bogusława, Henryka, Tadeusza Trzcińskich, dziadków Trzcińskich i Jana Sulej
 • Zdzisława Świtalskiego
 • Rodziców i rodzeństwo Wawrzyńskich i Obidowskich, Henryka Wawrzyńskiego i Bolesława Góralskiego
 • Mirosławę Jarzyńską, Leopoldę Kopczyńską, Zygmunta Kalinowskiego, Ryszarda Jarzyńskiego
 • Wiktorię i Józefa Rugieł

Za zmarłych z Żukowa:

Za zmarłych krewnych:

 • Zmarłych dziadków  Stanisława i Bronisławę Bilińskich, rodzinę Krajewskich, Mieczysława Krajewskiego, Stańczaków: Juliana, Genowefę, Henryka, Halinę, Tadeusza, i Włodzimierza, Stanisławę, Mieczysława i Bogdana Zielińskich, Katarzynę Gburzyńską, Wojciecha i Tomasz Bojarskich; dusze w czyśćcu cierpiące.

 

Zdrowaś Maryjo…..
Wieczny odpoczynek…..