Wszystkich św-1-go - LISTOPADA - ŻAŁOBNE ..

Godzina 9:00

Modlitwom naszym polecamy zmarłych:
fundatorów i dobroczyńców naszego kościoła, biskupów i kapłanów, wszystkich księży proboszczów pracujących w naszej parafii, szczególnie ks. Józefa Strusińskiego, ks. Mikołaja Sikorskiego, ks. Eugeniusza Wiśniewskiego męczennika obozu w Działdowie,
ks. kan. Henryka Malińskiego, księży profesorów naszego Seminarium Duchownego, ks. Stanisława Bornińskiego.

 Módlmy się za zmarłych z Ciachcina:

 • Rodziców Walentynę i Stanisława Mroczyńskich, Zbigniewa, Eryka, Marka i Annę Chrobocińskich,
 • Artura Lisowskiego, Mirosława, Kazimierza i Zofię Zalewskich,
 • Zdzisława Pomorskiego,
 • Edwarda Chrustowskiego,
 •  Zofię, Czesława i Zenonę Kosińskich,
 •  Franciszkę i Bolesława Kuklak i Ryszarda Tułodzieckiego,
 • Antoniego Starczewskiego, Czesławę, Stanisława i Władysława Matuszewskich,
 • Antoniego, Stanisława i Piotra Olszewskich i rodzinę Olszewskich,
 •  Henrykę i Jana Litewka,
 •  Hannę, Mieczysława i Teresę Klimkowskich,
 •  Roberta Pracz,
 • Franciszkę Zawadzka,
 •  Józefa i Janinę Zmysłowskich i Teresę Dyoniziak, Tadeusza, Alinę, Stanisława i Stanisławę Luśniewskich,
 • Henryka Żaglewskiego, Józefa i Krystynę Polanowskich,
 • Edwarda Ciuk,
 • Teodozję Wójcik,
 • Stanisława Majchrzak, syna Stanisława, Annę i Wojciecha Słowikowskich, rodziców Maćkiewicz,
 • Jana, Teresę i Andrzeja Rycombel, Wiesława, Stanisława i Władysławę Kamińskich,
 • Krzysztof Krajęta,

Za zmarłych z Drwał:

 • Dionizego, Helenę, Gustawa i Wiesława Małysa, Jadwigę, Damazego i Mariana Wulf, dziadków Barczaków,
 •  Jana ,Janinę i Wojciecha Kawałek,
 • Wiesława Regulińskiego, Zofię, Wacława i Karola Malinowskich,
 • Mariannę, Franciszka, Eugeniusza, Dariusza Pomorskich i rodzinę Chmolowskich,
 • Stanisławę i Władysława Lewandowskich, Jana, Mieczysława, Władysławę i Józefa Malesa, Czesławę i Konstantego Cieślak,
 • Stanisławę Kowalkowską, Józefa Kawałek,
 • Henryka Krawczyk,

 Za zmarłych z Dźwierzna:

 • Zofię, Franciszka i Zygmunta Michalak i Barbarę Grzela, Annę i Modesta Gralickich i całą rodzinę Gralickich, Rodzinę Korytkowskich, Gołębiewskich, Gołębiowskich, dziadków Bentlewskich, Adama Bentlewskiego,
 • Całą rodzinę Orłowskich i Jeziórskich,
 • Andrzeja Sepioło , Stefana Malinowskiego, Jadwigę i Jerzego Gralewskich,
 • Jarosława Grabowskiego, Krystynę i Longina Wojciechowskich,
 • Irenę i Jana Rutkowskich,

Za zmarłych z Goślic:

 • Wacławę Grabowska, Józefę, Franciszka i Tomasza Minda,
 •  Antoninę i Stanisława Ogieniewskich, Zygmunta i Stanisławę Jaszczak,
 •  Wiesława Nowakowskiego,
 •  Całą rodzinę Sieradzkich i Zielińskich,
 • Mirosława Kowalskiego,
 •  Wacława Kołodziejskiego,
 •  Ryszarda Mikołajewskiego, rodziców Urbańskich, dziadków Zielińskich, Kazimierza Zielińskiego i Pawła Pankowskiego,
 •  Annę i Ryszarda Lemańskich,
 • Rodzinę Chrobocińskich i Rutkowskich,
 •  Mariannę i Dionizego Szarych,
 • Józefa, Stanisławę i Ireneusza Kołodziejskich,
 • Jacka Gołębiowskiego i Krzysztofa Pankowskiego, Czesławę i Mieczysława Stencel, Wacława Gołębiowskiego, Mariannę, Jana i Stanisława Rokita, Weronikę i Jana Mierzejewskich,
 •  Marię i Władysława Bielewicz, Wacławę i Władysława Bielewicz,
 •  Rodzinę  Rutkowskich i Wochowskich,
 • Romana, Michała i Lucynę Pieniążek, Czesławę i Stanisława Kanigowskich,
 • Lucjana Szarego i dziadków Szarych,
 • Krystynę, Teodorę i Piotra Sieradzkich,
 • Adama i Irenę Jakubowskich,
 • Zygmunta Wochowskiego,
 • Rodzinę Błaszczak, Dariusza Pankowskiego,
 • Stefana i Stanisławę Koper,

Za zmarłych z Józinka:

 • Apolonię, Stanisława, Zdzisława, Jerzego, Marka Gzowskich, Franciszkę i Stanisława Turbacz,
 • Janinę, Kazimierę i Jana Kaim,
 •  Cecylię i Jana Rackich, Mariannę i Wacława Rackich, Władysława Paprockiego,
 •  Jana Cichockiego,
 •  Dariusza Siołka, Zofię i Władysława Mroczyńskich, Genowefę i Edmunda Siołek.
 • Bogusława, Kazimierę i Czesława Chmielewskich i dusze cierpiące w czyśćcu,
 • Romana i Cecylię Kaim, Czesława i Teodozję Dziewanowskich,
 • Marię Kołodziejczyk,
 • Marię, Bronisławę i Karola Mika,
 •  Jana Bogdańskiego,
 • Rodzinę Kukowskich i Zielińskich,
 • Henryka Brulińskiego i rodzinę Brulińskich,
 • Roberta i Waldemara Maleckich,
 • Ignacego, Halinę i Grzegorza Kamińskich,
 • Dziadków Lemanowiczów, Józefa i Irenę Garbala,
 • Władysława Maj,

Za zmarłych z Konar:

 • Czesławę, Walentego i Andrzeja Marczak,
 • Marię i Romualda Żółtowskich i rodzinę Rakowskich, Janinę i Zdzisława Woźniak, dziadków Grabowskich i Woźniaków
 •  Antoniego Pieniążka i Roberta Niedbałę,

Za zmarłych z Kuchar:

 •  Andrzeja Chrapkowskiego, Wilego Aarts, Rodzinę Kozłowskich, dziadków Wiśniewskich, Mieczysława Wiśniewskiego,
 •  Cała rodzinę Szarych i Mędrków,
 • Jakuba Zawadzkiego, Stanisławę, Józefa, Ryszarda i Mariana Zawadzkich, Kazimierza Orłowskiego,
 •  Rodziców Stępniów i rodziców Pracz,
 •  Rodzinę Grabowskich i Zaborskich,
 •  Józefę i Bolesława Zawadzkich i Stanisława Rybickiego, Józefa, Ryszarda i Zofię Mroczek, całą rodzinę Mroczek, Annę i Jana Przemyłskich,
 • Janinę i Stanisława Kaim,
 • Sławomira Jarosińskiego i rodzinę Pajków,
 • Janinę i Kazimierza Rutkowskich i dziadków Kaczmarskich,

Za zmarłych z Machcina:

 • Adama Szpalerskiego
 • Józefa Duszyńskiego, rodziców Duszyńskich i Kalinowskich

Za zmarłych z Męczenina:

 • Zenona i Konrada Lewandowskich, rodziców Lewandowskich i Cieślińskich, rodzeństwo i rodzinę Cieślińskich,
 •  Zdzisława, Annę i Stefana Kopczyńskich, Annę i Stanisława Szulkowskich,
 • Henrykę Szustak,
 • Kazimierza Gąsiorowskiego,
 • Agnieszkę i Stefana Majewskich, Władysławę, Józefa, Wojciecha i Tomasza Umińskich, rodzinę Siuleckich,
 • Zofię i Mieczysława Wróblewskich i Dzidków Aleksandrowiczów,
 • Antoniego i Helenę Wróblewskich i Józefę Brzezińska, Tadeusza, Martę i Józefa Michalskich,
 • Teresę i Henryka Gzowskich,
 • Rodziców Józefę i Juliana Kaniów, Stanisława Łakomiec, Annę i Józefa Kania, Władysława i Józefę Kończaków, Mariannę i Jana Olęckich, Beatę Mioduską,
 • Stanisława Jakubowskiego, Danutę Jankowską i całą rodzinę Dominiaków,
 • Irenę i Czesława Grabowskich, Jana i Reginę Kinalskich, Stanisławę i Henryka Zielińskich, Zuzannę, Franciszkę i Dominika Zielińskich,
 •  Zofię i Bolesława Murzynowskich,
 • Grzegorza Murzynowskiego,
 • Tadeusza i Czesławę Dolińskich, Lecha Mioduskiego, Ksawerę i Henryka Mioduskich,
 • Stanisława i Michalinę Boruckich, Michalinę Jabłońską, Tadeusza Siuleckiego, Łukasza Malec, Józefa i Stanisława Boruckich,
 • Czesława, Wojciecha i Stefana Białaszek,
 • Wiesława Majchrzak,

Za zmarłych z Zalesia:

 • Michała i całą rodzinę Jakubowskich,
 • Stanisława i Bolesławę Grzybowskich,
 • Mariannę Kasprzyk,
 •  Halinę, Czesława i Adama Kaniewskich,
 •  Henryka Murzynowskiego,
 • Jana Gostomskiego, Antoninę i Antoniego Bornińskich, Marka Cieślak, Zofię i Jana Gostomskich, Wiesława, Mariannę i Czesława Mikos i dziadków Mikos,
 •  Teresę, Jana i Alicję Cieślak,
 •  Janinę i Wiesława Kurowskich,
 • Helenę i Feliksa Skrzesiewicz, rodziców Olszewskich, Bogdana Gumińskiego, Barbarę Pietrzak,
 • Halinę i Mariana Olejniczak,
 • Dziadków Mazur i rodziców Kuśpit,
 • Zofię i Zdzisława Jakubowskich, Zofię i Leona Kosińskich, Barbarę Twardowską,
 •  Adama Mikos,
 •  Zbigniewa, Zofię i Stanisława Janiec i Wojciecha Majchrzak,
 •  Danielę, Eugeniusza, Antoninę, Kazimierza Bańcyr, Wiesławę i Bronisława Kamińskich,
 •  Włodzimierza Mazur,
 • Zbigniewa Mikos,

Za zmarłych z Żukowa:

 • Danutę i Stanisława Jasińskich, Helenę i Józefa Adamczyk,
 • Rodziców Ewę i Teodora Cichockich, dziadków Czachorowskich,
 • Stanisławę, Władysława i Kazimierza Bieńkowskich,
 • Zofię i Henryka Makowskich, dziadków Makowskich, Wiesława Lęckiego,
 • Eliasza, Andrzeja i Marka Dawidzióg,
 • Roberta Pawłowskiego,
 • Heronima, Aleksandrę, Teodora i Czesława Cichockich,
 • Stanisława i Irenę Twardowskich, Dariusza Pankowskiego,

 

Godzina 11:30

Módlmy się za zmarłych z Ciachcina:

 • Teresę i Ludwika Kamińskich,
 •  Tadeusza i rodzinę Mielczarek, Stanisława, Cecylię i Józefa Gruszczyńskich,
 • Jana i Andrzeja Krajewskich, rodziców Chrustowskich i Krajewskich,
 • Ewę Starowicz, Teodora i Teresę Stępniewskich,
 •  Marię, Jana, Marka Rakowskich,
 • Stefana Zalewskiego i rodziców Zalewskich,
 • Zofię i Stanisława Michalskich, Władysławę i Jana Kacperskich, Jacka Pszenicznego, Wiesława Prycińskiego, Bożenę i Mieczysława Cieślak,
 • Stanisława Stefańskiego i cała rodzinę Stefańskich, Kazimierę i Franciszka Kłos,
 •  dziadków Królów, Barbarę Żabolicką i dziadków Ligowskich,
 •  Szczepana, Joannę i Grzegorza Żaglewskich,
 • Jadwigę i Wincentego Stańczak,
 • Bronisława, Czesławę, Zbigniewa i Szczepana Stellak,
 • Franciszka Poterę, Józefę i Stanisława Lewandowskich,
 • Krystynę Żaglewską,
 • Dionizego Kacprzyk,

Za zmarłych z Drwał:

 • Mariannę i Tadeusza Słomińskich, Mariannę i Antoniego Słomińskich,
 •  Adama i Irenę Kikolskich i stryja Stanisława,
 • Stanisława Mroczek i Annę Mroczek,

Za zmarłych z Dżwierzna:

 • Dziadków Kołodziejskich, Tymoteusza i Stefana Kołodziejskich, Grzegorza Kochanowskiego,
 • Kazimierza Wojciechowskiego, całą rodzinę Wojciechowskich i rodzinę Robakiewiczów, rodziców Eugeniusza i Danielę Danielak,
 • Stefana, Irenę i Jadwigę Drążkowskich,
 • Jana, Helenę i Janusza Kuźniewskich,
 •  Rodziców Kaźmierczak, Kazimierę Wojciechowską, Mariannę i Edmunda Wojciechowskich, rodziców Genowefę i Kazimierza Kacperskich, Wojciecha Kacperskiego, dziadków Mariannę i Konstantego Pietrzak, Sławomira, Stanisławę i Wacława Szafaryn, Zofię i Gabriela Piątkowskich,

Za zmarłych z Goślic:

 • Lecha i Krzysztofa Przybysz rodzinę Przybysz i Dopieralskich
 •  Lucjana i Pawła Wujkowskich, rodzinę Miaśkiewiczów, Zbigniewa Michalskiego i rodzinę Michalskich,
 • Henryka Szatkowskiego i cała rodzinę Szatkowskich, Helenę i Witolda Sadowskich,
 • Janinę, Stanisława i Krzysztofa Chrobocińskich,
 • Helenę, Władysława i Grzegorza Oleckich i dziadków Oleckich,
 •  Helenę i Jana Kleczaj, Mariannę i Stefana Jaszczak,

Za zmarłych z Józinka:

 • Aleksandra, Marię, Eugeniusza, Zofię i Edwarda Brulińskich, Weronikę i Romana Tyburskich,
 •  Zofię, Stanisława i Mieczysława Lemanowicz, Genowefę, Eugeniusza i Jerzego Lemanowicz,

Za zmarłych z Konar:

 • Ewelinę i Jana Przybylskich, Jadwigę Lewandowską z synem Włodzimierzem,
 •  Stanisławę i Józefa Molak i rodzinę Molak i Michałowskich,
 •  Katarzynę i Janusza Chrobocińskich,
 • Stefa, Henrykę, Romana Mioduskich, Leszka Bernat,
 • Adama Stellak,
 • Halinę, Władysława i Ryszarda Jabłońskich,
 • Jadwigę i Jana Rychlik,

Za zmarłych z Kuchar:

 • Kazimierę i Czesława Lewandowskich,
 •  Mariannę i Stefana Kaim,
 •  Przemysława Poterę,
 • Rodziców Mariannę i Jana Wiśniewskich,
 • Józefę, Bolesława, Stanisławę i Franciszka Pawlak, Kazimierę i Romana Wiejskich, Mariannę i Stanisława Mroczek, Henryka Mroczek,
 • rodziców Lewandowskich i Mękarskich i zmarłych z rodziny,
 • Krystynę i Zdzisława Lewandowskich, Genowefę i Antoniego Lewandowskich, Jana i Janinę Jęrzejewskich,
 • Teresę i Lucjana Bieńkowskich,

Za zmarłych z Machcina:

 • Annę Karasiewicz i zmarłych z rodziny Karasiewicz

Za zmarłych z Męczenina:

 • Dziadków Kochanowskich, Jana Kozicińskiego, rodziców Kozicińskich,
 •  Ryszarda i Anielę Kacperskich, dziadków Kacperskich i Adama Pakulskiego,
 • Jerzego i Michała Turbak, Jana, Bronisławę, Stefana, Zygmunta i Halinę Mazan,
 •  Wandę i Jana Stencel,
 • Zofię, Henryka, Ignacego i Zofię Lewandowskich,

Za zmarłych z Zalesia:

 • Helenę i Konstantego Gajewskich, Teresę i Franciszka Gajewskich,
 •  Stanisława i Bronisławę Pomorskich, brata Stanisława, Józefę, Józefa i Hieronima Szwech, Jadwigę i Stanisława Serwach,
 •  Agnieszkę, Reginę, Jana, Marka i Jarosława Stasiak, Rodzinę Świderskich,
 •  Józefa i Ludwika Wochowskich, Weronikę i Antoniego Kałach,
 •  Bogusława, Tadeusza i Henryka Trzcińskich, dziadków Trzcińskich i Jana Sulej,
 •  Zdzisława Świtalskiego,
 •  Zygmunta Kalinowskiego, Leopoldę Kopczyńską, Mirosławę Jarzyńska,
 •  Ryszarda Jarzyńskiego,
 • Wiktorię i Józefa Rugieł,
 • Leokadię i Leona Cieślak, Waldemra Nych,
 • Braci Kołodziejskich, rodziców Kurowskich,
 • Ryszarda i Mariannę Twardowskich i Józefa Rugieł,

Za zmarłych z Żukowa:

Za zmarłych krewnych:

 • Zmarłych dziadków  Stanisława i Bronisławę Bilińskich, rodzinę Krajewskich, Mieczysława Krajewskiego, Stańczaków: Juliana, Genowefę, Henryka, Halinę, Tadeusza, i Włodzimierza, Stanisławę, Mieczysława i Bogdana Zielińskich, Katarzynę Gburzyńską, Wojciecha i Tomasz Bojarskich; dusze w czyśćcu cierpiące.

 

Zdrowaś Maryjo…..
Wieczny odpoczynek…..