Wszystkich św-1-go - LISTOPADA - ŻAŁOBNE ..

Godzina 9:00

Modlitwom naszym polecamy zmarłych:
fundatorów i dobroczyńców naszego kościoła, biskupów i kapłanów, wszystkich księży proboszczów pracujących w naszej parafii, szczególnie ks. Józefa Strusińskiego, ks. Mikołaja Sikorskiego, ks. Eugeniusza Wiśniewskiego męczennika obozu w Działdowie,
ks. kan. Henryka Malińskiego, księży profesorów naszego Seminarium Duchownego, ks. Stanisława Bornińskiego.

 Módlmy się za zmarłych z Ciachcina:

 • Edwarda Ciuk
 • Antoniego Starczewskiego i całą rodzinę Matuszewskich
 • Stanisława Stefańskiego i całą rodzinę Stefańskich
 • Zdzisława Pomorskiego
 • Roberta Pracz
 • Stanisława i Walentynę Mroczyńskich
 • Hannę, Mieczysława i Teresę Klimkowskich
 • Józefa, Janinę, Grzegorza Zmysłowskich i Teresę Dyoniziak
 • Zenonę, Zofię i Czesława Kosińskich
 • Mirosława, Zofię i Kazimierza Zalewskich i Artura Lisowskiego
 • Henryka Żaglewskiego, Józefa i Krystynę Polanowskich
 • Ewę i Edwarda Mroczyńskich
 • Franciszkę i Bolesława Kuklak i Ryszarda Tułodzieckiego
 • Stanisława Majchrzak, syna Stanisława, córkę Annę i Wojciecha Słowikowskich, rodziców Maćkiewicz 
 • Franciszkę Zawadzką
 • Zbigniewa, Eryka, Marka i Annę Chrobocińskich
 • Alinę, Tadeusza, Stanisława i Stanisławę Luśniewskich
 • Barbarę Żabolicką, dziadków Królów i Ligowskich, Michała Filińskiego,
 • Antoniego, Piota Olszewskich, rodzinę Olszewskich, Henrykę i Jana Litewka

Za zmarłych z Drwał:

 • Dionizego, Helenę, Gustawa i Wiesława Małysa, Jadwigę, Damazego i Mariana Wulf, dziadków Barczaków
 •  Wiesława Regulińskiego, Zofię, Wacława i Karola Malinowskich
 • Rodzinę Morków. Mariannę Franciszka, Eugeniusza, Dariusza Pomorskich
 • Stanisławę i Władysława Lewandowskich
 • Janinę, Jana i Wojciecha Kawałek
 • Jana, Mieczysława, Własysławę i Józefa Malesa, Czesławę i Konstantego Cieślak
 • Henryka Krawczyk

 Za zmarłych z Dźwierzna:

 • Rodzinę Orłowskich i Jeziórskich
 • Rodzinę Korytkowskich, Gołębiewskich i Gołębiowskich
 • Adama Bentlewskiego i dziadków Bentlewskich
 • Annę i Modesta Gralickich i cała rodzinę Gralickich
 • Andrzeja Sepioło, Stefana Malinowskiego, Jadwigę i Jerzego Gralickich
 • Helenę i Ryszarda Kaźmierczak, dziadków Mariannę i Edmunda Wojciechowskich, Genowefę, Kazimierza i Wojciecha Kacperskich, Mariannę i Konstantego Pietrzak
 • Radosława Gaworskiego
 • Janinę i Stanisława Gotlibowskich
 • Irenę i Jana Rutkowskich
 • Zofię, Franciszka, Zygmunta Michalak, Barbarę Grzela

Za zmarłych z Goślic:

 • Helenę, Władysława i Grzegorza Oleckich
 • Wacława Kołodziejskiego
 • Rodziców Urbańskich, dziadków Zielińskich, Kazimierza Zielińskiego, Pawła Pankowskiego i Ryszarda Mikołajewskiego
 • Józefę, Franciszka i Tomasza Minda
 • Rodzinę Miaśkiewiczów, Pawła i Lucjana Wujkowskich
 • Lucjana Szarego, dziadków Szarych, Gołębiowskich i Stencel
 • Całą rodzinę Sieradzkich i Zielińskich
 • Henryka Szatkowskiego i całą rodzinę Szatkowskich, Helenę i Witolda Sadowskich
 • Mirosława Kowalskiego
 • Annę i Ryszarda Lemańskich
 • Stanisławę i Zygmunta Jaszczak, Antoninę i Stanisława Ogieniewskich i Wiesława Nowakowskiego
 • Rodzinę Wochowskich, Rutkowskich i Lecha Rutkowskiego
 • Jacka Gołębiowskiego, Krzysztofa Pankowskiego, Wacława Gołębiowskiego, Mariannę i Jana Rokita
 • Romana , Lucynę i Michała Pieniążek, Czesławę i Stanisława Kanigowskich
 • Rodzinę Chrobocińskich i Rutkowskich
 • Zygmunta Wochowskiego
 • Stanisławę i Stefan Koper
 • Józefę i Czesława Jakubowskich
 • Krystynę, Teodorę i Piotra Sieradzkich
 • Bronisława, Zuzannę Błaszczak, Dariusza Pankowskiego

Za zmarłych z Józinka:

 • Apolonię, Stanisława, Zdzisława, Jerzego, Marka Gzowskich, Franciszkę i Stanisława Turbacz,  
 • Władysławę i Lucjana Brulińskich
 • Rodzinę Chmielewskich, Sendrowskich i dusze cierpiące w czyśćcu
 • Romana i Cecylię Kaim, Teodozję i Czesława Dziewanowskich
 • Władysława Paprockiego
 • Jana Cichockiego
 • Waldemara i Roberta Maleckich
 • Zofię, Józefa i Mirosława Fronk
 • Dziadków i rodziców Rackich, Kazimierza Skulskiego
 • Jana Bogdańskiego
 • Grzegorza, Halinę i Ignacego Kamińskich
 • Irenę i Józefa Garbala, dziadków Lemanowiczów

Za zmarłych z Konar:

 • Marię i Romualda Żółtowskich i rodzinę Rakowskich
 • Janinę i Zdzisława Woźniak, dziadków Grabowskich i Woźniaków
 •  Antoniego Pieniążka i Roberta Niedbałę
 • Walentego, Czesławę i Andrzeja Marczak

Za zmarłych z Kuchar:

 • Jakuba Zawadzkiego, Stanisławę, Józefa, Ryszarda, Mariana Zawadzkich,
 • Kazimierza, Krystynę i Tomasza Orłowskich
 • Rodziców Stępniów i rodziców Pracz
 • Rodziców Mariannę i Jana Wiśniewskich
 • Marię i Stefana Kaim
 • Józefę i Bolesława Zawadzkich i Stanisława Rybickiego
 • Janinę i Stanisława Kaim
 • Sławomira Jarosińskiego i rodzinę Pajków
 • Józefa, Zofię i Ryszarda Mroczek, Annę i Jana Przemyłskich
 • Całą rodzinę Balon, Kwasiborskich, Antonik i Skiba
 • Lecha Pomorskiego i dziadków Pomorskich
 • Władysława Maj

Za zmarłych z Machcina:

 • Adama Szpalerskiego
 • Józefa Duszyńskiego, rodziców Duszyńskich i Kalinowskich,

Za zmarłych z Męczenina:

 • Zenona i Konrada Lewandowskich, rodziców Lewandowskich i Cieślińskich, rodzeństwo i rodzinę Cieślińskich
 • Zdzisława, Annę i Stefana Kopczyńskich, Annę i Stanisława Szulkowskich
 • Wojciecha i Tomasza Umińskich, teściów Umińskich, rodziców Majewskich
 • Zofię i Mieczysława Wróblewskich, dziadków Aleksandrowiczów
 • Teresę i Henryka Gzowskich
 • Stanisławę, Henryka, Zuzannę, Dominika i Franciszkę Zielińskich, Zofię i Bolesława Murzynowskich, Grzegorza Murzynowskiego
 • Mariannę i Jana Olęckich, Beatę Mioduską
 • Helenę i Antoniego Wróblewskich, Józefę Brzezińską
 • Czesława, Wojciecha, Kazimierę Białaszek, Krystynę Marszałek
 • Kazimierza Gąsiorowskiego
 • Tadeusza, Martę i Józefa Michalskich
 • Czesława i Irenę Grabowskich, Jana i Reginę Kinalskich
 • Stanisława Jakubowskiego, Danutę Jankowską i cała rodzinę Dominiaków
 • Wiesława i Jerzego Majchrzak
 • Tadeusza i Marka Siuleckich
 • Józefę i Juliana Kania, Stanisława Łakomiec, Józefa i Annę Kania
 • Leszka Szuleckiego i Henrykę Szustak
 • Tadeusza i Czesławę Dolińskich, Leszka Mioduskiego, Henryka i Ksawerę Mioduskich

Za zmarłych z Zalesia:

 • Zbigniewa, Zofię i Stanisława Janiec, Wojciecha Majchrzak
 • Eugeniusza, Danielę, Antoninę i Kazimierza Bańcyr, Wiesławę i Bronisława Kamińskich
 • Rodziców i rodzeństwo Grażul i Stanisława Pesta
 • Antoninę i Józefa Olszewskich, Helenę i Feliksa Skrzesiewicz, Bogdana Gumińskiego i Barbarę Pietrzak
 • Jana i Mariannę Gostomskich, dziadków Bornińskich, Marka Cieślak, Jana i Zofię Gostomskich, Mariannę i Czesława Mikos, Wiesława i Zbigniewa Mikos i dziadków Mikos
 • Stanisława i Bolesławę Grzybowskich
 • Halinę i Mariana Olejniczak
 • Henryka Murzynowskiego
 • Jana i Magdalenę Domżalskich i rodziców Rosmanowskich
 • Agnieszkę, Reginę, Jana, Marka i Jarosława Stasiak
 • Halinę, Czesława i Adama Kaniewskich
 • Michała i rodzinę Jakubowskich
 • Barbarę Twardowską
 • Włodzimierza Mazur
 • Stanisławę Rembecką
 • Mariana Pomorskiego i dziadków Grunt
 • Alicję, Teresę i Jana Cieślak,
 • Rodzinę Świderskich
 • Stanisławę Chudzik, Janusza i Wiesławę Żółtowskich

Za zmarłych z Żukowa:

 • Danutę i Stanisława Jasińskich, Helenę i Józefa Adamczyk,
 • Zofię i Henryka Makowskich i dziadków Makowskich
 • Rodziców Ewę i Teodora Cichockich, dziadków Czachorowskich
 • Władysława, Stanisławę i Kazimierza Bieńkowskich,
 • Wiesława Lęckiego 
 • Aleksandrę, Heronima, Teodora i Czesława Cichockich, cała rodzinę Cichockich
 • Roberta Pawłowskiego
 • Irenę i Stanisława Twardowskich

 

Godzina 11:30

Módlmy się za zmarłych z Ciachcina:

 • Jana i Andrzeja Krajewskich, rodziców Chrustowskich i rodziców Krajewskich
 • Teresę i Ludwika Kamińskich
 • Kazimierę i Franciszka Kłos
 • Franciszka Poterę, Józefę i Stanisława Lewandowskich
 • Stanisława, Cecylię, Józefa Gruszczyńskich, Tadeusza i rodzinę Mieleczarek, Romana Gzylewskiego
 • Stefana, Helenę, Władysława i Henryka Zalewskich
 • Zofię i Stanisława Michalskich, Władysławę i Jana Kacperskich, Jacka Pszenicznego, Wiesława Prycińskiego,
 • Bożenę i Mieczysława Cieślak
 • Ewę Starowicz, Teodora i Teresę Stępniewskich, dziadków Stępniewskich  i Zielińskich
 • Krystynę Żaglewską
 • Marię, Jana i Marka Rakowskich
 • Jadwigę i Wincentego Stańczak
 • Szczepana, Joannę i Grzegorza  Żaglewskich
 • Bronisława, Czesławę, Zbigniewa i Szczepana Stellak
 • Teresę, Jana, Andrzeja Rycombel
 • Władysławę, Stanisława i Wiesława Kamińskich

Za zmarłych z Drwał:

 • Adama i Irenę Kikolskich i stryja Stanisława,

Za zmarłych z Dźwierzna:

 •  Sławomira, Stanisławę i Wacława Szafaryn, Zofię i Gabriela Piątkowskich,
 • Stefana, Irenę i Jadwigę Drążkowskich
 • Jana, Helenę i Janusza Kuźniewskich
 • Krystynę i Michała-Longina Wojciechowskich, Jarosława Grabowskiego
 • Kazimierza Wojciechowskiego, całą rodzinę Wojciechowskich i Robakiewiczów, Danielę i Eugeniusza Danielak
 • Dziadków Kołodziejskich, Tymoteusza i Stefana Kołodziejskich, Grzegorza Kochanowskiego
 • Tadeusza, Ewę i Stanisława Adamiak, Helenę Mielczarek, rodziców Kobielskich

Za zmarłych z Goślic:

 • Lecha, Alicję i Krzysztofa Przybysz rodzinę Przybysz i Dopieralskich
 • Zbigniewa i Władysławę Michalskich i całą rodzinę Michalskich
 •  Helenę i Jana Kleczaj, Mariannę i Stefana Jaszczak,
 • Wacławę Grabowską
 • Janinę, Stanisława i Krzysztofa Chrobocińskich

Za zmarłych z Józinka:

 • Janinę, Kazimierę i Jana Kaim
 •  Zofię, Stanisława i Mieczysława Lemanowicz,

Za zmarłych z Konar:

 • Ewelinę i Jana Przybylskich, Jadwigę Lewandowską z synem Włodzimierzem,
 • Stanisławę i Józefa Molak i rodzinę Molak i Michałowskich,
 • Katarzynę i Janusza Chrobocińskich, Jana Chrobocińskiego
 • Adama Stellak, Halinę, Władysława i Ryszarda Jabłońskich,
 • Stefana , Henrykę i Romana Mioduskich, Leszka Bernat
 • Stefana, Henrykę i Romana Mioduskich, Leszka Bernat
 • Jana i Jadwigę Rychlik

Za zmarłych z Kuchar:

 • Przemysława Poterę
 • Mariannę, Władysława i Jarosława Kawałek
 • Zdzisława i Krystynę Lewandowskich, Antoniego i Genowefę Lewandowskich, Jana i Janinę Jędrzejewskich
 • Rodziców Grabowskich i Zaborskich
 • Kazimierę i Romana Wiejskich, Mariannę i Stanisława Moczek, Henryka Mroczek Dariusza Dymek
 • Rodziców Mariannę i Bronisława Lewandowskich, Mariannę i Franciszka Mękarskich i rodzeństwo
 • Józefę, Bolesława, Stanisławę i Franciszka Pawlak
 • Jana Maj, Jerzego Bielickiego Wiesława Jankowskiego
 • Teresę i Lucjana Bieńkowskich

Za zmarłych z Machcina:

 • Annę Karasiewicz i zmarłych z rodziny Karasiewicz,

Za zmarłych z Męczenina:

 • Jana Kozicińskiego, rodziców Kozicińskich,
 • Jana, Wandę, Zbigniewa i Józefa Stencel
 • Anielę i Ryszarda Kacperskich, dziadków Kacperskich i Adama Pakulskiego
 • Dziadków Kochanowskich

Za zmarłych z Zalesia:

 • Zofię i Zdzisława Jakubowskich, Zofię, Leona i Zbigniewa Kosińskich
 • Konstantego i Helenę Gajewskich, Franciszka i Teresę Gajewskich, Zdzisława Świtalskiego
 • Bogusława, Tadeusza i Henryka Trzcińskich, dziadków Trzcińskich i Jana  Sulej
 • Braci Kołodziejskich, rodziców Kurowskich, Janinę i Wiesława Kurowskich
 • Leopoldę Kopczyńską, Zygmunta Kalinowskiego, Ryszarda i Mirosławę Jarzyńskich
 • Józefę, Józefa i Hieronima Szwech, Jadwigę i Stanisława Serwach
 • Wiktorię i Józefa Rugieł
 • Albina, Leokadię i Lecha Obidowskich, Bolesława Góralskiego, Henryka, Maksymiliana, Helenę i Emilię Wawrzyńskich
 • Mariannę i Ryszarda Twardowskich. Józefa Rugieł
 • Józefa i Ludwika Wochowskich, Weronikę i Antoniego Kałach

Za zmarłych z Żukowa:

Za zmarłych krewnych:

 • Zmarłych dziadków  Stanisława i Bronisławę Bilińskich, rodzinę Krajewskich, Mieczysława Krajewskiego, Stańczaków: Juliana, Genowefę, Henryka, Halinę, Tadeusza, i Włodzimierza, Stanisławę, Mieczysława i Bogdana Zielińskich, Katarzynę Gburzyńską, Wojciecha i Tomasz Bojarskich; dusze w czyśćcu cierpiące.

 

Zdrowaś Maryjo…..
Wieczny odpoczynek…..