I. Rok 2002.

W lipcu 2002 roku parafię Św. Stanisława BM objął nowy ksiądz proboszcz. Po kanonicznym i liturgicznym objęciu parafii rozpoczęto  prace gospodarcze i remontowe dotyczące obiektu plebani i kościoła, a także terenu wokół plebani i kościoła.

W tym czasie do grudnia wykonano:

  1. Remont kapitalny wnętrza plebani obejmujący wymianę podłóg, wykonanie dwóch łazienek, nowej kanalizacji, poprawienie stanu sieci elektrycznej. Założono centralne ogrzewanie na olej opałowy. Podłączono domu do wodociągu, wstawiono  dziewięć okien plastykowych, drzwi wejściowe główne oraz drzwi od podwórka, a także dwoje drzwi wewnątrz budynku. Malowania wielokrotnego ścian domu.
  2. kościele wykonano wstępne prace porządkowe. Zrobiono podest pod chrzcielnicę, nową podłogę na organach. Poprawiono fragment zarywającej się podłogi na chórze, a także stan zasilania elektrycznego silnika organów.  Wymieniono tablicę elektryczną [rozdzielnię], wykonano nagłośnienie świątyni. Szafę metalową zabezpieczającą sprzęt nagłośnieniowy oraz naczynia liturgiczne. Zakupiono ornat koloru zielonego,  nowe figury do żłóbka i nowe naczynie do sakramentu chrztu.
  3. Wokół kościoła od strony północnej przeprowadzono uporządkowanie terenu, które obejmowało wywiezienie nagromadzonych śmieci oraz wycięcie rosnących krzewów.

Również wokół plebani dokonano wycięcia niepotrzebnych krzewów i usunięto starą siatkę zarośniętą przez krzewy powiększając teren podwórka. Jesienią dokonano usunięcia krzewów przy drodze na Konary rosnących na ziemi parafialnej z przeznaczeniem tego terenu na parafialny parking.

 

II. Rok 2003.

  1. W lutym tego roku wykonano zabezpieczenie elektroniczne plebani i kościoła [ alarm ]. W kościele założono dodatkowe  zabezpieczenia drzwi wejściowych w postaci dodatkowych zamków. Jesienią wykonano oczyszczenie ścian świątyni. Wymontowano balustradę dzięki czemu w prezbiterium jest więcej miejsca i wymieniono zniszczone niektóre okna. Zamontowano w zakrystii i prezbiterium okna podwójne. W sumie osiem sztuk okien. Dokonano konserwacji starych okien i drzwi wejściowych bocznych oraz drzwi do zakrystii.
  2. Zakupiono ornaty w kolorze zielono-złotym, białym z czerwonym pasem, fioletowym. Zakupiono nowy Paschał, wykonano nowy katafalk wraz z kompletem świeczników. Zakupiono alby dla lektorów, nową dodatkową bursę dla kapłana do wizyt u chorych. Usunięto stare krzesła a w ich miejsce wykonano ławki dla wiernych, została zrobiona gablota przed kościołem. Jesienią zamontowano ogrzewanie w postaci napromienników elektrycznych w prezbiterium i na chórze z myślą o poszerzaniu na kościół.
  3. Główną pracą roku było wykonanie dalszej części ogrodzenia na cmentarzu grzebalnym – 120 mb po stronie zachodniej. Usunięte rosnące tam drzewa i krzewy, które zarastały groby. Całe ogrodzenie cmentarza zostało pomalowane na czarny kolor. Wykonano również dwa kontenery do śmieci doprowadzając w ten sposób do uporządkowania cmentarza grzebalnego.
  4. Przeprowadzono konserwacje dachu budynku gospodarczego poprzez malowanie, a także  pomalowano drzwi w budynkach gospodarczych i parkan przy domu parafialnym. Pomalowano bramy i siatkę przy plebani od strony północnej. W plebani założono dubeltowe drzwi w wejściu głównym. Wymieniono cieknącą półrynnę na kościele od strony południowej. Usunięto również rosnący jesion, który pochylał się na ogrodzenie od strony zachodniej kościoła.

  

III. Rok 2004.    

  1. Wykonano stojaki do wieńców pogrzebowych. Wiosną na przełomie kwietnia i maja przeprowadzono remont kapitalny 5-ciu okrągłych okien górnych świątyni w kaplicach bocznych i na chórze zwanych lunetami. Remont obejmował wymianę szkła, konserwację metalowych ram. Jednocześnie wykonano dziewięć parapetów okiennych zewnętrznych na plebani i obłożono wystający na zewnątrz fundament stwarzając izolację od zacieków wody deszczowej. Przeprowadzono remont głównego wejścia do plebani pokrywając stare zniszczone schody płytami z gresu oraz wykonując podsufitkę i malując całe pomieszczenie. W miesiącu lipcu rozpoczęto wykonywanie ogrodzenia plebani o długości 117 mb połączone z porządkowanie terenu a także, dzięki pomocy władz gminu Bielsk, utwardzono teren pod parking parafialny. W sierpniu zostały oczyszczone ściany głównego wejścia do kościoła. Zamontowano również nowy żyrandol oraz nowe lampy w wejściu bocznym i bocznej zakrystii kościoła.
  2. Dbano również o stan szat liturgicznych. Została zakupiona  złota kapa. Do założonego już nagłośnienia zostały dokupione dwa mikrofony dla chóru i scholi dziecięcej oraz mikser. Zakupiono również jesienią nagłośnienie przenośne bez przewodowe, które ma służyć do nabożeństw na cmentarzu oraz podczas procesji Bożego Ciała.

 

IV. Rok 2005.

  1. W grudniu 2004 roku zaplanowano aby w roku 2005 wykonać konserwację dachu kościoła, wymianę rynien oraz dokonać obróbki blacharskiej. Planowano też przeprowadzić podobne prace na dachu plebani. W związku z pracami w kościele odbyło się spotkanie z Z radą Gospodarczą Parafii i Dyrekcją Wydziału Zabytków w Płocku oraz Ks. Dyrektorem ds. Budownictwa Sakralnego i Sztuki z ramienia Kurii Diecezjalnej. Sporządzono dokumentację stanu kościoła oraz stwierdzono, że dokładnej analizy i badania wymaga dach świątyni. Dokładne oględziny wykazały, że drzewo na dachu kościoła jest w złym stanie. Rozpoczęto przygotowania do przeprowadzenia kapitalnego remontu dachu lub jego całkowitej wymiany.

Na początku września rozpoczęto demontaż starej więźby na części nawy głównej kościoła. Następnie została wykonana nowa więźba i położono dachówkę ceramiczną z godnie z zaleceniem Wydziału Konserwacji Zabytków. Projekt więźby wykonał pan dr inż. Marek Kapela z Płocka zaś dalsze prace firma Bud-Dach panów Grzegorza i Józefa Wierzbickich z Płocka. Prace zakończono z początkiem października. Zostały również wykonane obróbki blacharskie na nowej części dachu. W listopadzie zostało też wymienione podłączenie zasilające kościół w energię elektryczną z tradycyjnych przewodów na jeden przewód zasilający oraz ocieplenie strychu kościoła wełną mineralną. Parafia otrzymała znaczącą pomoc materialną dzięki życzliwości władz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i Delegatury Wydziału Zabytków w Płocku.