Cmentarz jest miejscem świętym.
„Ciała zmarłych powinny być traktowane z szacunkiem i miłością wypływającą z wiary i
nadziei zmartwychwstania. Grzebanie zmarłych jest uczynkiem miłosierdzia względem
ciała ...” (Katechizm, § 2300).
Umożliwiając oddawanie należnej czci zmarłym, zapewniając właściwy porządek bardzo proszę nie wjeżdżać pojazdami mechanicznymi na teren cmentarza.

Otwarta brama służy tylko dla firmy wywożącej śmieci oraz dla przedsiębiorców, którzy zajmują się budową pomników czy zagospodarowaniem terenu wokół grobowca – np. położenie kostki brukowej. Każdy taki wjazd oraz remont proszę zgłaszać do proboszcza parafii.

Ks. Andrzej Krajewski