Niedziela – 15.07.

9.00.+ Cecylię i Konstantego Grabowskich i Zdzisława Woźniaka

11.30. + Stanisława Jakubowskiego w 23 roc. śm., Danutę Jankowską, Janinę, Stefanię, Kazimierza i Piotra Jarzyńskich

15.00. Za Parafian

 

Poniedziałek 16.07.  

17.00. Dziękczynna w 5 roc. ślubu i o Boże błogosławieństwo dla Marty i Krzysztofa Kacperskich

18.00. + Stanisława Rybickiego

             

Wtorek – 17.07.

17.30. + Krystynę Paluszewską

18.00. + Adama Stellak

 

Środa – 18.07.

18.00. + Eugeniusza Rosmanowskiego

 

Czwartek –19.07.

18.00.+ Czesławę Marczak

 

Piątek – 20.07.

18.00.+ Karola Malinowskiego w 5 roc. śm.. Zofię i Wacława Malinowskich

 

Sobota – 21.07.

18.00. + Ryszarda Kacperskiego

 

Niedziela – 22.07.

9.00.+ Cała Rodzinę Stefańskich

11.30. + Kazimierę i Romana Wiejskich      

15.00. Za Parafian

17.30. + Krystynę Paluszewską

   18.00. + Adama Stellak