Temat: Wierzę w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Zastanów się…..

          Wiara w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, to jedna z najbardziej niezwykłych, a jednocześnie najbardziej fascynujących tajemnic. To tajemnica, którą żyją chrześcijanie od czasów apostolskich i która wyróżnia nas spośród wyznawców pozostałych religii monoteistycznych.

Co myślisz, czyniąc znak krzyża świętego i wypowiadając słowa: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego?

GŁOS BOGA…

Autor list do Hebrajczyków pisze: „ Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg  do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna..” (Hbr 1,1-2)

Św. Jan pisze: „Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył” (J1,18)

Sam Pan Jezus powiedział; „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Św.” (Mt 28,19)

Jezus objawił, że Bóg jest „Ojcem” w niezwykłym sensie; jest Nim nie tylko jak Stwórca; jest On wiecznie Ojcem w relacji do swojego Syna jedynego, który wzajemnie jest Synem tylko w relacji do swego Ojca. KKK 240.

Kościół zgodnie z Tradycja Apostolska wyznał, że Syn Est „współistotny Ojcu”, czyli, ze jest z Nim jednym Bogiem.

Wiara Apostolska dotycząca Ducha Św. […]: „Wierzymy w Ducha Św., Pana i Ożywiciela, który od Ojca pochodzi. […] Z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę” KKK 245.

Ta wspólnota życia boskich Osób i miłości nazywa się komunią .

Pamiętaj……

Kiedy Jezus coś objawia, to nie chodzi, „tylko, ani nawet przede wszystkim o informację […] , lecz o coś nieporównanie wspanialszego: o zaproszenie’. Przez łaskę chrztu zostaliśmy wezwani do uczestnictwa w Życiu Trójcy św., tu na ziemi w mroku wiary, a po śmierci w światłości wiecznej. KKK265

Kto kieruje swe życie ku jedności, ten trafia wprost w serce Boga.( Chiara Lubich)

Odpowiedzią na to zaproszenie jest miłość.:

Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. ( 1J 4,16b).I chociaż droga to nie łatwa, bo wymagająca ofiarności, ciągłego porzucania egoizmu, można wyruszyć na nią z nadzieją, bo „miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Św., który został nam dany” ( Rz 5,5)

- Może dzień bierzmowania, będzie dniem, w którym Duch Św., ożywi Twoje serce?

- A może już poczułeś,  poczułaś, te niezwykłą muzykę, którą On rozlewa w waszych sercach i czujesz pragnienie, by ze swojego życia uczynić coś wielkiego – przez MILOŚC. ? Pamiętaj jednak, że zaczyna się to w zwykłej codzienności.

„Chcesz być dobry?

Zacznij od Twoich bliskich

Twoje dobro ma być odczuwalne

Najpierw w twoim domu.” Jan Budziaszek.