Regulamin konkursu

KONKURS PLASTYCZNY DLA KLAS I-VI

„600 LAT  PARAFII CIACHCIN”

Tematem pracy ma być ciekawe, artystyczne ujęcie wydarzeń, które mają związek z parafią św. Stanisława BM w Ciachcinie.

Cel konkursu:

  • zachęcenie dzieci do zapoznania się z historią i czasami współczesnymi naszej Parafii (kościół, ołtarze, kaplice, ważne wydarzenia itp.)
  • rozwijanie umiejętności i wrażliwości plastycznej;
  • umożliwienie zaprezentowania zdolności i mocnych stron uczniów.

Konkurs adresowany jest do dzieci w dwóch kategoriach wiekowych:

  • klasy 1 – 3
  • klasy 4 – 6

Prace należy wykonać samodzielnie, techniką dowolną, format A-3.

Inspiracją do wykonania prac może posłużyć strona internetowa naszej parafii.

Prace można oddawać w szkole do ks. Andrzeja Krajewskiego, p. Moniki Sieradzkiej lub p. Katarzyny Olszewskiej, a także do kancelarii parafialnej do dnia 22 września 2018 r.

Na odwrocie należy napisać: imię, nazwisko, klasę.

Autorem pracy może być tylko jedna osoba.

Zgłoszenie prac do konkursu jest automatycznie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych ich autorów oraz publikację w mediach przez organizatorów konkursu.

Prace konkursowe oceni jury.

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

Serdecznie zapraszamy!