REGULAMIN KONKURSU

KONKURS WIEDZY DLA KLAS VII-VIII i III gimnazjum

„600 LAT PARAFII CIACHCIN”

Tematem pracy ma być zaprezentowanie przez uczniów wiedzy dotyczącej 600-letniej historii parafii św. Stanisława BM w Ciachcinie.

Cel konkursu:

  • uczczenie 600-lecia istnienia parafii św. Stanisława BM w Ciachcinie;
  • zachęcenie młodzieży do zapoznania się z historią i czasami współczesnymi naszej parafii (kościół, ołtarze, kaplice, ważne wydarzenia itp.);
  • umożliwienie zaprezentowania zdobytej wiedzy.

Konkurs adresowany jest do młodzieży następujących klas:

  • klasy VII – VIII;
  • III gimnazjum

Każda z w/w klas wybiera 3-osobową drużynę. Każda z osób tworzących daną drużynę otrzyma komplet materiałów niezbędnych do przygotowania się do konkursu. Zgłoszeń należy dokonać  do 18 września 2018 r. do ks. Andrzeja Krajewskiego, p. Moniki Sieradzkiej lub p. Katarzyny Olszewskiej. O terminie konkursu, który odbędzie się na terenie Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich Ciachcinie uczestnicy zostaną poinformowani przez organizatorów. Wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody!

Pomocą w przygotowaniu może posłużyć strona internetowa naszej parafii.

Zgłoszenie prac do konkursu jest automatycznie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych ich autorów oraz publikację w mediach przez organizatorów konkursu.

                                                                                              Serdecznie zapraszamy!