Terminy spotkań dla narzeczonych zawierających sakrament małżeństwa w Dekanacie Bielsk w 2020r.

Rozpoczęcie w niedzielę 17.30

Termin spotkań

Miejsce

Prowadzący

Doradca

1 – 8 - 15 – 22.03.2020r.

Proboszczewice

Proboszcz par. Proboszczewice

Z par. Proboszczewice

3 – 10 – 17 - 24.05.2020r.

Staroźreby

Proboszcz par. Staroźreby

Z par. Staroźreby

4 – 11 – 18 – 25.10.2020r.

Bielsk

Proboszcz par. Bielsk

Z par. Bielsk