Terminy spotkań dla narzeczonych zawierających sakrament małżeństwa w Dekanacie Bielsk w 2022r.

ROZPOCZĘCIE W NIEDZIELĘ 17.30

TERMINY SPOTKAŃ

PROWADZĄCY

MIEJSCE

DORADCA

6,13,20,27 MARCA 2022

PROBOSZCZ PAR. ZAGROBA

ZAGROBA

Z PAR. PROBOSZCZEWICE 1

8,15,22,29 MAJA 2022

PROBOSZCZ PAR. STAROŹREBY

STAROŹREBY

Z PAR. STAROŹREBY

5,12,19,26 CZERWCA 2022

PROBOSZCZ PAR. PROBOSZCZEWICE

PROBOSZCZEWICE

Z PAR. PROBOSZCZEWICE 2

4,11,18,25 WRZEŚNIA 2022

PROBOSZCZ PAR. BIELSK

BIELSK

Z PAR. BIELSK

2,9,16,23 PAŹDZIERNIKA 2022

PROBOSZCZ PAR. CIACHCIN

CIACHCIN

Z PAR. BIELSK

TELEFONY: ZAGROBA 24/261-72-29;   STAROŹREBY 24/261-70-31;   PROBOSZCZEWICE 24/261-22-27;   BIELSK 24/261-56-91;
                     CIACHCIN 24/261-37-93