Wszystkie sakramenty, a zwłaszcza sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, miały na celu ostatnią Paschę dziecka Bożego, która przez śmierć wprowadza je do życia w Królestwie niebieskim. Wówczas spełnia się to, co wyznajemy w wierze i nadziei: "Oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie".

Chrześcijański sens śmierci ukazuje się w świetle Misterium Paschalnego śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, w którym złożyliśmy naszą jedyną nadzieję. Chrześcijanin, który umiera w Chrystusie Jezusie, "opuszcza to ciało i staje w obliczu Pana".

Źródło: Katechizm Kościoła Katolickiego, Dział drugi, Rozdział czwarty, Artykuł II: Pogrzeb chrześcijański.    

 

Każda parafia ma prawo kompletowania dokumentacji i sprawowania pogrzebów katolickich tylko swoim parafianom (tzn. zamieszkującym na terenie parafii i zarejestrowanym w kartotece parafialnej). W innych przypadkach najbliższa rodzina osoby zmarłej powinna postarać się o pozwolenie na pogrzeb ze swojej parafii.

Wymagane dokumenty:

  • akt zgonu;
  • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala);
  • zgoda własnej parafii, jeśli pogrzeb odbywa się na terenie innej parafii.