W styczniu 2017 roku ks. proboszcz Andrzej Krajewski powołał nową Radę Gospodarczą w składzie: Duszyńska Anna, Kacperski Bogdan, Gostomski Jan, Wojciechowski Dariusz i Sieradzki Bogdan; i Radę Duszpasterską tj.: Jakubowska Róża, Jakubowski Andrzej, Jarzyński Andrzej, Karasiewicz Jadwiga, Kleczaj Alicja, Klimkowski Zbigniew, Lemanowicz Hanna, Orłowska Anna, Stępień Michał, Skrzesiewicz Piotr. Podczas Mszy Świetej wszyscy radni otrzymali nominacje oraz złożyli przyżeczenia.