Hasło na Nowy Rok Liturgiczny 2022:
"Posłani w pokoju Chrystusa"