Malowanie kościoła

17.08.2021 r. w naszej parafialnym kościele rozpoczęły się prace związane z odnowieniem wnętrza świątyni. Inwestycja była wyczekiwana od wielu lat. Ostatnie malowanie świątyni było około 60 lat temu. Rozpoczęte przedsięwzięcie posiada kilka etapów i rozłożone jest w czasie z racji kosztów z nim związanych. Po otrzymaniu stosownych pozwoleń na prowadzenie takich prac od Wojewódzkiego Urzędu Konserwatorskiego w Warszawie Delegatura w Płocku i otrzymaniu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie   mogliśmy rozpocząć realizację tego zadania: Malowanie wnętrza kościoła parafialnego w Ciachcinie – etap I. W tym roku zostanie odnowione prezbiterium, wejście główne oraz zakrystia świątyni. Prace są poprzedzone położeniem nowej instalacji elektrycznej i nagłośnieniowej oraz usuwaniem starych warstw malarskich na ścianach świątyni.  Po usunięciu poprzednich warstw farb zostały odkryte dawne malowidła na suficie prezbiterium, które będą odnawiane.

         Prace wykonuje firma AM-B i M pana Sylwestra Szczutowskiego  pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i inspektora nadzoru pana mgr inż. Ryszarda Rychlińskiego oraz malarz prof. doktor hab. Sylwester Piędziejewski z Warszawy.

Na przełomie września i października 2023 r. zakończył się etap II - malowanie oltarzy bocznych.

 

Etapy prac - galeria

więcej

"Szkice z dziejów parafii"

Z okazji 600 rocznicy erygowania parafii oraz 130 rocznicy konsekracji obecnej świątyni została wydana publikacja książkowa pt.: „Szkice z dziejów parafii”. Autorem jest ks. Michał Marian Grzybowski. Wydawcą - Parafia p.w. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ciachcinie.

Na 176 stronach, ubogaconych 100 zdjęciami autorzy publikacji w 8 rozdziałach przybliżają dzieje parafii Ciachcin na przestrzeni wieków; dzieje świątyni,  cmentarze, biogramy wybranych osób duchownych związanych z Ciachcinem i okolicą, organizacje działające przy parafii lub mające z nią związek, szkolnictwo i służbę zdrowia w tamtych latach.

Serdecznie zapraszamy do nabycia książki.

Ks. proboszcz.