Cmentarz - ważna informacja.

Cmentarz jest miejscem świętym.
„Ciała zmarłych powinny być traktowane z szacunkiem i miłością wypływającą z wiary i
nadziei zmartwychwstania. Grzebanie zmarłych jest uczynkiem miłosierdzia względem
ciała ...” (Katechizm, § 2300).
Umożliwiając oddawanie należnej czci zmarłym, zapewniając właściwy porządek bardzo proszę nie wjeżdżać pojazdami mechanicznymi na teren cmentarza.

Otwarta brama służy tylko dla firmy wywożącej śmieci oraz dla przedsiębiorców, którzy zajmują się budową pomników czy zagospodarowaniem terenu wokół grobowca – np. położenie kostki brukowej. Każdy taki wjazd oraz remont proszę zgłaszać do proboszcza parafii.

Ks. Andrzej Krajewski

więcej

Malowanie kościoła

17.08.2021 r. w naszej parafialnym kościele rozpoczęły się prace związane z odnowieniem wnętrza świątyni. Inwestycja była wyczekiwana od wielu lat. Ostatnie malowanie świątyni było około 60 lat temu. Rozpoczęte przedsięwzięcie posiada kilka etapów i rozłożone jest w czasie z racji kosztów z nim związanych. Po otrzymaniu stosownych pozwoleń na prowadzenie takich prac od Wojewódzkiego Urzędu Konserwatorskiego w Warszawie Delegatura w Płocku i otrzymaniu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie   mogliśmy rozpocząć realizację tego zadania: Malowanie wnętrza kościoła parafialnego w Ciachcinie – etap I. W tym roku zostanie odnowione prezbiterium, wejście główne oraz zakrystia świątyni. Prace są poprzedzone położeniem nowej instalacji elektrycznej i nagłośnieniowej oraz usuwaniem starych warstw malarskich na ścianach świątyni.  Po usunięciu poprzednich warstw farb zostały odkryte dawne malowidła na suficie prezbiterium, które będą odnawiane.

         Prace wykonuje firma AM-B i M pana Sylwestra Szczutowskiego  pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i inspektora nadzoru pana mgr inż. Ryszarda Rychlińskiego oraz malarz prof. doktor hab. Sylwester Piędziejewski z Warszawy.

Na zdjęciu głównym przedstawiony jest projekt graficzny: prezbiterium po malowaniu.

Etapy prac - galeria

więcej