BibliaDo grupy biblijnej należą osoby pragnące głębiej poznać Boga, jego mądrość, miłosierdzie, prawdę o samym sobie, poprzez słowo bezpośrednio kierowane do nas, które jest zapisane na kartach biblii. "Wybraliśmy tę księgę z pośród tysięcy innych, jako tę najważniejszą, pewną, niezmienną, aczkolwiek jakże aktualną". Wśród dzisiejszego natłoku informacji, zagubienia w wirze życia, niepokoju, grupa spotyka się się aby analizować wybrane fragmenty z Nowego i Starego Testamentu. Po każdym przeczytanym wersecie wierni dzielą się swoimi przemyśleniami, doświadczeniami żywego słowa wokół siebie, a przede wszystkim słuchają siebie nawzajem,  wszystko to pod czujnym okiem i uchem Duszpasterza.

Zachętą do tego aby właśnie biblia stała się tą najważniejszą księgą w Waszym życiu niech będą słowa z książki Romana Brandstaettera "Krąg biblijny". Przywołuje on niezwykły testament, jaki pozostawił mu jego dziadek, na kilka dni przed swoją śmiercią:

"Będziesz Biblię nieustannie czytał. Będziesz ją kochał więcej niż rodziców. Więcej niż mnie. Nigdy się z nią nie rozstaniesz. A gdy zestarzejesz się, dojdziesz do przekonania, że wszystkie książki, jakie przeczytałeś w życiu, są tylko nieudolnym komentarzem do tej jedynej Księgi."

 

Grupa istnieje od 2003 roku i należy do niej 10 osób. Celem działania tej grupy, jest formacja  przygotowująca do pełnienia posługi lektora.

Spotkania będą miały charakter nie tylko dydaktyczno - praktyczny , ale również stawiany będzie akcent na umiłowanie Słowa Bożego i osobistą lekturę Pisma Świętego.

Wszystkich, którzy pragną pełnić posługę lektora oraz czynnie brać udział w Liturgii, zapraszamy do zapisów w kancelarii parafialnej. Powstająca grupa nie stawia żadnych ograniczeń wiekowych. Zapraszamy dzieci, młodzież i osoby dorosłe.

Dyżur liturgiczny lektorów

    Dzień

Godz. Mszy św.

    Nazwisko i Imię

02. 04. 2023.

   11.30.

Kwiatkowska Iz. J. Grażul

06.04.2023.

   18.00.

 Kaczmarczyk A. W. Łukowska

07.04.2023.

   18.00.

M. M. Stępień

08.04.2023.

   18.00.

 A. Skrzesiewicz, M. Sieradzka

10.04.2023

   11.30.

Kaczmarczyk A, W. Łukowska

16.04.2023.

   11.30.

Kwiatkowska Iz. J. Grażul

23.04.2023.

   11.30.

M.M. Stępień

30.04.2023.

   11.30.

A. Skrzesiewicz, M. Sieradzka