Rada ParafialnaProboszcz jest w pełnym tego słowa znaczeniu duszpasterzem, ale potrzebuje kompetencji i doświadczenia wiary ludzi tworzących wraz z nim parafię. On ponosi ostatecznie odpowiedzialność za kształt duszpasterski parafii, ale zobowiązany jest zasięgnąć opinii wiernych, odwołać się do ich doświadczenia życia z Bogiem – przeżywanego w domu rodzinnym, w miejscu pracy czy rozrywki – w realizacji różnych pastoralnych działań.

 Radę Parafialną stanowi grono osób służących proboszczowi radą we wszystkich sprawach duszpasterstwa parafialnego zgodnie z kan. 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Skład Rady powinien odzwierciedlać przekrój społeczny całej parafii, czyli powinien uwzględniać takie elementy, jak: struktura wieku, zawodu, wykształcenia. Rada nie zarządza parafią, ma jedynie głos doradczy. Do zadań rady należy zatem wyrażanie opinii we wszystkich sprawach dotyczących działalności parafii, oraz formułowanie wniosków i propozycji mających na celu polepszenie jej funkcjonowania. Rada powinna wspierać proboszcza we wszystkich poczynaniach związanych z prowadzeniem parafii,

 

Skład  Parafialnej Rady Gospodarczej i Rady Duszpasterskiej.

 • Parafialna Rada Gospodarcza.
  • Duszyńska Anna
  • Kacperski Bogdan
  • Gostomski Jan
  • Wojciechowski Dariusz
  • Sieradzki Bogdan
 • Parafialna Rada Duszpasterska
  • Jakubowska Róża
  • Jakubowski Andrzej
  • Jarzyński Andrzej
  • Karasiewicz Jadwiga
  • Kleczaj Alicja
  • Klimkowski Zbigniew
  • Lemanowicz Hanna
  • Orłowska Anna
  • Stępień Michał
  • Skrzesiewicz Piotr